Nieuwe kwalificatiestructuur voor zeilofficials

Het herzien van de opleidingen voor zeilofficials staat hoog op de prioriteitenagenda van het Watersportverbond. Met het goedkeuren van de nieuwe ‘Kwalificatiestructuur Zeilofficials’ door het bestuur is een eerste stap nu gezet.

1 mei 2019

Het herzien van de opleidingen voor zeilofficials staat hoog op de prioriteitenagenda van het Watersportverbond. Met het goedkeuren van de nieuwe ‘Kwalificatiestructuur Zeilofficials’ door het bestuur is een eerste stap nu gezet.

Kerngedachten achter deze nieuwe structuur zijn:

  • Breder opleiden, dus ook voor ‘vrijwilligers’ en niet enkel voor wedstrijdleiders en vergelijkbare officialfuncties, maar juist ook voor functies zoals bemensing boeienboot, start/finishschip, race office en uitslagverwerking;
  • Delegeren van erkenning naar (gecertificeerde mensen binnen) aangesloten verenigingen;
  • Aanleggen van ervaringsregister, zodat officials niet enkel op kwalificatie, maar ook op ervaring beschouwd kunnen worden (uiteraard in lijn met Algemene Verordening op Gegevensbescherming).

Met deze structuur voldoen we aan de eisen die NOC*NSF stelt en sluiten we aan bij de opleidingen van World Sailing tot Internationale Official.


Elektronische leeromgeving

Er wordt nu verder gewerkt aan het vormgeven van de opleidingen zelf die, zoveel mogelijk, via de elektronische leeromgeving van het Watersportverbond beschikbaar zullen komen. De eerste twee cursussen zijn inmiddels al te volgen op deze website. Hier kan je zelf een account aanmaken om de cursussen gratis te volgen.

Het is de intentie om deze opleidingen op regionaal verenigingsniveau beschikbaar te maken. Samen met KWV De Kaag wordt gewerkt aan een eerste opzet hiervoor, vooruitlopend op het beschikbaar komen van de online modules. Hierbij wordt uitdrukkelijk de mogelijkheid om vanuit de vereniging een persoon te kwalificeren meegenomen, Wilt u vanuit uw vereniging ook officials kwalificeren? Neem dan contact op met arend@watersportverbond.nl / 06 28 5678 28 of opleidingen@watersportverbond.nl.

 

Uitgelichte artikelen

Wedstrijdsport

De partners van het Watersportverbond