Nieuwe oplossing voor vaarroute Waardgronden Terschelling

Na jaren van passen en meten is er in goed overleg een nieuwe oplossing in de maak voor de extra vaarroute op de Waddenzee.

21 februari 2019

Na jaren van passen en meten is er in goed overleg een nieuwe oplossing in de maak voor de extra vaarroute op de Waddenzee. Het gaat om de route door de Waardgronden Terschelling, ten zuiden van Terschelling en Ameland.

Deze extra vaarroute die, bij wijze van proef, al sinds 2015 in de zomerperiode wordt opengesteld, zorgde de afgelopen jaren voor organisatorische uitdagingen. Elk jaar blijkt het lastig om de markeringstonnen op tijd het water in te krijgen. Afgelopen jaar lukte dat zelfs helemaal niet, waardoor de route officieel niet werd opengesteld.


Zeehondenpups

De route loopt normaliter tot 1 september door gesloten gebied. Openstelling vóór die tijd mag pas als de Waddenunit (Ministerie LNV) de route vrij geeft. Dat is het geval als de gewone zeehonden, die daar in de omgeving hun jongen baren en zogen, zijn vertrokken uit het gebied. Dat moment is niet vooraf te voorspellen.


Slechts twee tonnen neerleggen

Rijkswaterstaat (RWS) lanceerde daarom bij een onlangs gehouden evaluatiebijeenkomst vanuit het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee een nieuw voorstel. Bedoeling is om niet de hele route meer met tonnen te markeren, maar slechts twee tonnen die de grens van het gesloten gebied aan de oostkant en de westkant markeren. Deze twee tonnen kunnen op tijd geplaatst worden. De route wordt bekendgemaakt via een bericht voor zeevarenden met zogenaamde ‘waypoints’. Dat zijn de coördinaten van de hele route.


Enthousiaste reacties

De Wadvaarders, het Watersportverbond, de BBZ en de Waddenunit hebben enthousiast gereageerd op het voorstel van RWS. De route kan vanwege deze werkwijze met zekerheid doorgaan. De kleinere hoeveelheid tonnen appelleert bovendien aan het ‘vrije gevoel’ van het wadvaren. Op de hydrografische kaart 2019 wordt de route met een aparte noot aangegeven.


Voordelen extra route

De extra route is geen vervanger, maar een aanvulling op de gebruikelijke route (de noordelijke) over de Blauwe Balg. De extra zomerroute heeft als voordeel dat het beduidend korter én veiliger is. Bijkomend voordeel is dat de noordelijke route wordt ontlast. Daar liggen ook veel zeehonden vlak langs de route en die worden regelmatig verstoord. De komende periode gaan RWS en de Waddenunit de verdere details van het plan uitwerken. Het gaat hierbij onder meer om een juridische check, de technische uitvoering, de communicatie en de monitoring van de route.


Dynamisch zoneren

De extra zomervaarroute is onderdeel van het concept van dynamisch zoneren. Hierbij maken de overheden een gebaar richting de recreatievaart om, indien de natuur het toelaat, toch gebruik te maken van gesloten gebieden in Werelderfgoed Waddenzee. Het gaat om een proef in het kader van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee waar ruim dertig partijen (overheden, natuurorganisaties en watersportverenigingen) in samenwerken. Na de zomer van 2019 wordt geëvalueerd of en hoe het dynamisch zoneren bij de Blauwe Balg verder gaat.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond