Oproep aan Rijk: houd oppervlaktewater schoon en veilig!

17 juni 2021

Om de wateren aan de zuidkant van het IJsselmeergebied en in de meren daar omheen bevaarbaar, veilig en schoon te houden, zijn grote investeringen nodig. Investeringen die de getroffen gemeenten en provincies niet op kunnen brengen. Hulp van het Rijk is noodzakelijk. Deze oproep leggen de vier provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland en het samenwerkingsverband Gastvrije Randmeren (16 gemeenten), nu voor aan de Tweede Kamer. Het Watersportverbond steunt de oproep middels deelname aan een landelijke werkgroep over dit onderwerp. De oproep draait om de volgende drie punten:

  1. Waterplantengroei moet worden tegengaan
  2. Vaargeulen moeten worden uitgediept
  3. Waterkwaliteit moet gewaarborgd worden

De knelpunten ontstaan door veel waterplantengroei in ondiep vaarwater dat daardoor dicht groeit, ook op plekken waar het grote economische schade en onveiligheid oplevert. Vaargeulen moeten worden uitgediept om die veilig te houden en in het Gooi- en Eemmeer dreigt de waterkwaliteit danig te verslechteren (onder andere de terugkeer van blauwalg).

Het gaat om een dichtbevolkt gebied waar miljoenen Nederlanders en buitenlandse gasten recreëren. Waterrecreatie is echter geen beleidsterrein op de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en een oplossing van de problemen in de regio op rijkswater kan niet langer wachten. 

Gemeenten en vier provincies, gesteund door waterrecreatie en natuur in een landelijke werkgroep, staan klaar om ééndrachtig afspraken te maken met het Rijk om de problemen op te lossen.

Lees hier de samenvatting van de position paper

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond