Paul Smelt over belangenbehartiging: focus, uniformiteit, professionaliteit nu van belang

25 november 2021
Paul Smelt over belangenbehartiging: 'Focus, uniformiteit, professionaliteit nu van belang'

Paul Smelt trad begin dit jaar toe tot het Platform Recreatiesport van het Watersportverbond met de opdracht de belangenbehartiging zoals uitgevoerd door het Watersportverbond te professionaliseren. Met zijn ervaring als regiovertegenwoordiger Zuid-Holland is hij door de wol geverfd. Wij spraken hem over zijn plannen en ambities en welke uitdagingen hij daarin tegenkomt.

Lokaal hebben we een goed netwerk en is onze kennis sterk.
Paul Smelt
 • Vereniging – Watersportvereniging Makkum, Franeker Watersportvereniging en Zomers Buiten Watersportvereniging in Reeuwijk.  
 • Boot – Lemsteraak, Friesland
 • Betrokkenheid in de watersport: Regiobestuurder Zuid-Holland van het Watersportverbond. Op mijn middelbare school i.s.m. een vereniging wel eens een training gegeven aan jonge zeilers over krachten en koppels aan boord. Erg leuk. 
 • Type vaarder – ambitieuze opstapper bij wedstrijden en recreant. Vroeger was ik regelmatig schipper op skûtsjes. Ik geniet ervan me te laten verzeilen, me te laten meevoeren door het weer, het getij. Het liefst vaar ik ’s ochtends en ’s avonds, dan ervaar je het landschap op z’n mooist. Het gaat mij niet om de kilometers, maar om de ervaring.
 • Favoriete gebied – Waddenzee, vooral het Oostwad. Het is daar een continue veranderend landschap met prachtige vergezichten. 

 

Wat is jouw kijk op belangenbehartiging van het Watersportverbond op dit moment?

Focus en uniformiteit - Belangenbehartiging is een vaag begrip. Waar begint het, waar eindigt het. Graag zou ik meer focus willen aanbrengen op de de dossiers waar we ons voor inzetten en zie ik meer uniformiteit in de werkwijze ontstaan. Als we meer volgens een kader en met gezamenlijke posities gaan werken en zo beter van elkaar weten wat we doen, kunnen we daar ook in de landelijke politiek op inspelen.  

Toekomst - Ook zou ik meer willen kijken naar nieuwe ontwikkelingen. De toekomst zal hoe dan ook anders zijn. Hoe anders? De afgelopen 15 jaar hebben we al gezien dat er meer sloepen zijn gekomen. Ook de brandings- en peddelsporten zijn ongekend populair. Corona heeft die ontwikkeling alleen maar versterkt. We delen meer in communities en laten ons inspireren door gelijkgestemden, terwijl we ook individueler en economisch denken. Hoe kunnen we de ontwikkelingen van de toekomst meenemen in de belangenbehartiging van nu.

 

Wat zijn jouw ervaringen als regiovertegenwoordiger?

Ik ben nu drie jaar regiovertegenwoordiger, ervoor was ik een jaar lid van het team. Wat ik vooral zie is dat je op dit moment als regiovertegenwoordiger/-team zelf kan kiezen wat je belangrijk vindt in een regio. Je kan makkelijk aansluiten op lokale onderwerpen en daarin doen wat je denkt dat goed is. Dat heeft voor- en nadelen. Toch zou ik graag meer een wisselwerking tussen de verenigingen en de regioteams willen nastreven. Verenigingen moeten kunnen aangeven wat zij belangrijke thema’s voor de regio vinden en regioteams moeten bij verenigingen kunnen aangeven wat er in de gemeentelijke en provinciale politiek speelt. Vervolgens liggen grotere dossiers bij ons landelijk bureau, dat ook in Brussel aan de weg timmert. 

 

Wat gaat er vooral goed op dit moment?

Lokaal hebben we een goed netwerk en is onze kennis sterk. De gemeente, provincie en recreatie- en waterschappen zijn erg versnipperd georganiseerd. Zij trekken niet collectief op. Dat hebben we goed door en we weten wie we waarvoor moeten hebben. Ook wordt de samenwerking met de andere sportbonden steeds beter en duidelijker zichtbaar.

We behalen hierdoor mooie successen en we zijn beter in staat dit met onze achterban en in de media te communiceren.

Ik wil dat bij de ontwikkeling van nieuwe visies over onze leefomgeving ‘blauw’ veel luider klinkt en onderdeel is van de eerste penstreken.
Wat kan er beter?

Verenigingen – Regionaal moeten we de samenwerking en uitwisseling met de verenigingen weer aantrekken. Dat gaat ook wel goed hoor, maar niet overal. Corona heeft ons dagelijkse contact niet vergemakkelijkt.

Kennis en netwerk - Nationaal, ten aanzien van bijvoorbeeld de verschillende ministeries in Den Haag, de veiligheidsregio’s en uiteindelijk ook Europa, is zowel onze kennis als ons netwerk niet op kracht. Dat is een belangrijk focuspunt voor het Platform Recreatiesport voor de komende jaren. 

Politieke timing - Bij de ontwikkeling van beleidsvisies worden door de verschillende Ministeries vaak formats ontworpen voor provinciaal-, waterschaps- en gemeentebeleid. Die formats moeten aan wettelijke regelingen voldoen. Zoals nu bij de invoering van de Omgevingsvisies bijvoorbeeld. Ik wil dat bij de ontwikkeling van nieuwe visies over onze leefomgeving ‘blauw’ veel luider klinkt en onderdeel is van de eerste penstreken. En op die manier vast onderdeel vormt van elk proces van inrichting, eigenlijk zoals vroeger. Vervoer, transport over water was het eerste uitgangspunt voor welvaart. Vanuit de recreatie-, leef- en sportomgeving verdient vaarwater het weer om het leidende uitgangspunt te zijn.

Samenwerkende partners - Zowel regionaal als landelijk moeten we meer samen optrekken met partijen met een gemeenschappelijk belang in de watersport. Dan kan je echt veel meer bereiken. Denk daarbij aan andere overkoepelende watersportorganisaties zoals andere sportbonden,, Waterrecreatie Nederland, HISWA-RECRON, ANWB, Schipperskringen, BBZ en Schuttevaer. Als we gezamenlijk vijf dossiers aanwijzen waar we vervolgens schouder aan schouder richting Den-Haag en Europa in optrekken, kunnen we echt een vuist maken. Nu zijn we in mijn ogen nog te versplinterd. 

Neem bijvoorbeeld de nieuw in te richten kustlijn. Dat is echt een lange termijn project. Dat moet je dan ook lange termijn en professioneel organiseren. Daarvoor kan je niet afhankelijk zijn van je regioteams. Bij uitstek een plek ook waar zeilers, peddelaars, surfers, motorbootvaarders en kiters één gezamenlijk doel kunnen hebben.

 

Welke opdracht heb je gekregen van het Platform Recreatiesport?

Ervoor zorgen dat wij bestuurders (waterschappen, Rijkswaterstaat, recreatieschappen, gemeenten, provincie, ministerie) mee kunnen nemen in ons verhaal om ons land in te richten als wereldleider op het gebied waterrecreatie, gezonder leven en het bewegen op en rond het water. Het aantal nieuwe interessante fietskilometers is prachtig, maar waarom niet ook net zo’n lift in vaarkilometers, vaarmogelijkheden en waterrecreatie-faciliteiten. En tegelijk onze plassengebieden verbinden met onze (nieuwe) stedelijke zones.

Ervoor zorgen dat we van meet af aan aan tafel zitten. In Zuid-Holland hebben wij dat nu redelijk voor elkaar in bijvoorbeeld Rotterdam, Delfland en Midden-Holland, daar heeft ons team wel drie jaar over gedaan. Daarvoor moet je consistent werken aan een breed netwerk en dat goed onderhouden door bijvoorbeeld een keer per drie maanden contact te hebben met de ambtenaar water, de wethouder sport, wethouder handhaving, wethouder duurzaamheid en wethouder infrastructuur. Maar ook zeker direct met met de havenmeesters, watersportscholen, verhuurbedrijven, horeca-ondernemers en verenigingen. 

Ik wil dat sport en recreatie in onze bond samenkomt. We moeten ons continu bewust zijn van hoe breed we zijn en continu alles met elkaar in verbinding brengen. Belangenbehartiging koppelen aan de Dutch Water Week. Of bij de Opening van het stedelijke Singelpark, meteen ook alle schooljeugd voor het eerst laten peddelen, zeilen en varen. Of tijdens het Olympic Festival aan het Scheveningse strand de nieuwe blauwe stadsentrees van Den Haag lanceren. Dat is zo krachtig.

 

Welk doel streef je na en wanneer is jouw missie geslaagd?
 • Als we over drie jaar kunnen zeggen dat er iemand in Europa en Den Haag het verschil maakt namens alle sportbonden op het water. Als we die belangenbehartiging samen weten op te lijnen, en waterbreed acties uitzetten, dan kan ik stoppen.
 • Meer uniformiteit in ons optreden.
 • De regioteams zijn de ogen, oren en handen van het Watersportverbond.
 • Als verenigingsbesturen allemaal het telefoonnummer van hun regiovertegenwoordiger in hun telefoon hebben staan en andersom. 
 • Als onze nieuwsbrief gelezen en gewaardeerd wordt door alle (verenigings)leden, juist vanwege de items over het verbeteren van het vaarwater. Een middel hierbij kan zijn lokaal nieuws persoonsgericht en algemene items te mixen, volgens het het AD-regio-communicatiemodel.
 • De ongebonden watersporter laten zien wat het Watersportverbond betekent, zodat die daar onmiskenbaar deel van uit wil maken. 
 • Als laatste wil ik de volle breedte van het Watersportverbond beter bekend laten worden. Dat is de kwaliteit van onze bond. Alleen dan krijgt je verhaal integraal voet aan de grond. 

 

En verder, wat valt je op?

Het valt mij op dat er een verschuiving plaatsvindt tussen bezit en gebruik. Er zijn nog steeds heel veel mensen die met zorg en passie voor hun eigen boot zorgen. Maar er zijn ook steeds meer mensen die het lastig vinden om hun boot pico bello in orde te houden, en die kiezen ervoor een boot te delen of te huren.  Daar kunnen watersportvereniging bij uitstek een essentiële rol in spelen. Doen verenigingen dat niet, dan zullen een wirwar van deelplatforms en communities ontstaan. Een kans juist voor ons om een hechte community van watergebruikers te worden door de ontwikkelingen te omarmen.

Contact

Paul.smelt@watersportverbond.nl

 

Foto's: Paul Smelt, Oostwad, Lemsteraak

De partners van het Watersportverbond