Peildatum bondscontributie : 1 juli

Blijf op de hoogte met regelmatige nieuwsupdate aan bestuur en leden

12 mei 2021

De peildatum voor het berekenen van de afdracht van de vereniging is 1 juli. Graag vragen wij u eventuele wijzigingen in de ledengegevens van uw verenigingen door te voeren via het verenigingsportaal. Hier kunnen ook andere gegevens van de vereniging worden ingevoerd. Lees hier meer


2x per maand digitale nieuwsbrief met watersportnieuws voor uw leden! 

Graag houden wij de leden van onze aangesloten verenigingen op de hoogte van watersportnieuws en de activiteiten van het Watersportverbond met een tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief. Bekijk de nieuwspagina op deze website om te zien waarover wij berichten. 

Veel leden ontvangen onze nieuwsbrieven niet omdat de e-mailgegevens die wij hebben niet kloppen. Graag doen wij aan u een oproep de e-mailgegevens van uw leden zo volledig mogelijk toe te voegen in het verenigingsportaal! Zo blijven uw leden op de hoogte van wat speelt in de watersport.


Maandelijkse nieuws updates voor besturen

Bestuursleden van onze verenigingen houden wij graag op de hoogte van belangrijke onderwerpen, thema's en dossiers middels een maandelijks digitale nieuwsbrief speciaal voor besturen. Om onze communicatie goed en beter af te kunnen stemmen op de voorzitter, secretaris of penningmeester van je vereniging vragen wij u de gegevens van uw bestuur in het verenigingsportaal te controleren en daar waar nodig aan te passen.


Inloggen in het Verenigingsportaal

Inloggen in het verenigingsportaal kan met gebruikersnaam en wachtwoord via deze link. Lukt het niet met inloggen of verwerken van mutaties? Wij helpen u graag via vereniging@watersportverbond.nl !

De partners van het Watersportverbond