Plannen voor Zuidlaardermeer gepresenteerd; regioteam waarschuwt voor ongecontroleerde waterplantengroei

De waterkwaliteit van het Zuidlaardermeer is prima, maar de doorzichtigheid moet beter.

13 maart 2019

Het waterschap Hunze en Aa heeft op 29 januari een inspraakavond gehouden om haar plannen voor het Zuidlaardermeer te presenteren. De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater is nog steeds onvoldoende, ook het water van het Zuidlaardermeer moet schoon en helder worden. De waterkwaliteit van het meer is prima, maar de doorzichtigheid moet beter.

De plannen van het waterschap moeten ervoor zorgen dat er geen groei van blauwalgen meer plaatsvindt. Zo moeten er rietvelden komen om het water van de Hunze te zuiveren, van de oude ondergelopen biezenpollen wil men rietpollen maken. Het regioteam Groningen/Drenthe heeft aangegeven dat zij bij aanpassingen, liever eilandjes zien in plaats van rietvelden. Deze kunnen gevormd worden met de grond van de ondiepe plekken op het meer. Hierdoor ontstaat er een meer met een geschikte diepgang voor zeil-en motorboten en kunnen op de gecreëerde eilandjes ook boten aanleggen.


Ongecontroleerde waterplantengroei

Het regioteam heeft grote bezwaren tegen de ongecontroleerde waterplantengroei die zal optreden als het water helder wordt. Vanwege de beperkte diepgang van het meer (1 meter tot 1.30 meter) zal bij explosieve plantengroei het maaien onbegonnen werk zijn. Het Zuidlaardermeer is een Natura 2000 gebied, waardoor schuiven van de planten verboden is. De ervaringen elders in het land laten zien dat dit grote problemen op kan leveren voor de watersport. Vooralsnog worden de plannen ontwikkeld door provincie, waterschap en Groninger Landschap. Het regioteam en andere belangenorganisaties worden pas laat betrokken bij de plannen.


Overleg met alle partijen

De plannen kunnen leiden tot grote gevolgen voor de waterrecreatie en toerisme. Het regioteam heeft het waterschap en de provincie hierop aangesproken. Op korte termijn zal er op initiatief van het regioteam een overleg plaatsvinden met alle partijen die (mogelijk) overlast zullen ondervinden van de gevolgen van de plannen. Insteek van de bijeenkomst is:

1) Wat zijn voor de recreatie, sport en tourisme de risico’s van de plannen?

2) Hoe kunnen deze worden opgelost?

3) Welke juridische mogelijkheden zijn er?


Regioteam Groningen/Drenthe

Vragen over dit onderwerp? Kijk dan voor de contactgegevens en meer informatie over de werkzaamheden van het regioteam Groningen/Drenthe op hun regiopagina. 

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond