Presentatie emissieloos varen op jouw vereniging?

8 maart 2023

Presentatie emissieloos varen op jouw vereniging?

Emissieloos varen wordt steeds populairder. Met elektrisch varen kun je ultiem genieten van de stilte om je heen en de omgeving ondervindt geen nadelige gevolgen van uitlaatgassen. In sommige gebieden in Nederland mag je alleen nog maar emissieloos varen en in de toekomst zal dit op steeds meer plekken het geval zijn.

Dit is een positieve ontwikkeling, alleen is op dit moment nog niet elke vereniging of watersporter bekend met alle ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen rond emissieloos varen. Toch moet varen in de binnenstad van Amsterdam bijvoorbeeld al vanaf 2025 emissievrij, en vanaf 2030 geldt dat voor de gehele stad. We verwachten dat steeds meer steden en andere vaarwegbeheerders dit voorbeeld gaan volgen.

Overigens kun je zonder investering met duurzaam gemaakte brandstof [HVO] direct je CO2 uitstoot al tot 90% beperken.

Werkgroep Emissieloos varen gaat langs bij verenigingen

Sinds 2020 is de werkgroep 'Emissieloos varen' van het Watersportverbond actief en inmiddels zijn er diverse nuttige visiedocumenten opgeleverd. Deze geven informatie over waar je als vereniging aan moet denken als veel van je leden elektrisch gaan varen. 

Daarnaast is er ook voor de watersporter zelf een uitgebreid document met informatie en rekenmodellen over de kosten van het ombouwen van je motor. Een volgende stap is nu het geven van presentaties bij verenigingen. 

Anton Schiere zit in het Platform Recreatie en heeft als portefeuille duurzaamheid: "Met het delen van alle informatie die wij met de werkgroep 'Emissieloos varen' hebben verzameld, proberen we het bewustzijn voor de ontwikkelingen in de watersport en de komende regelgeving te vergroten. En al is de CO2 bijdrage van pleziervaart verhoudingsgewijs zeer gering, alle beetjes helpen."

"Daarnaast levert overschakelen op elektrisch of hybride varen jezelf en je directe omgeving direct een aantal voordelen zoals geen geluidoverlast ’s ochtends vroeg bij het wegvaren uit een haven, geen stankoverlast in een havenkom, geen gedoe meer met gas aan boord en volledig in alle stilte van de omgeving kunnen genieten. Overigens kun je zonder investering met duurzaam gemaakte brandstof [HVO] direct je CO2 uitstoot al tot 90% beperken."

Ook een presentatie bij jouw vereniging?

De leden van de werkgroep ‘Emissieloos varen’ van het Watersportverbond komen graag een presentatie geven op locatie, een mooie kans om bestuursleden en leden van jouw vereniging zo goed te informeren over emissieloos varen. Er zijn verschillende presentaties mogelijk, bijvoorbeeld over duurzamer varen, elektrisch varen of varen op waterstof. Ook kunnen de werkgroepleden vertellen wat er nodig is om havens aan te passen als er veel leden elektrisch gaan varen. 

Wil je de visiedocumenten opvragen of een presentatie aanvragen voor je vereniging? Stuur dan een mailtje naar hedwich.kuipers@watersportverbond.nl 

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

Verenigingen

De partners van het Watersportverbond