Programma Integraal Rivierenmanagement: hoe zien onze vaarwegen er in de toekomst uit?

20 februari 2020

Het klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, er komt steeds meer water via de grote rivieren ons land binnen. Er is regelmatig sprake van extremere regenval en langere perioden van droogte en hitte. Daarnaast is het riviersysteem in Nederland door menselijke ingrepen uit haar evenwicht geraakt. Het zomerbed slijt weg en de uiterwaarden slibben dicht. Met name de erosie van het zomerbed zorgt op de ongestuwde riviertrajecten voor lagere waterstanden bij lagere afvoeren. De scheepvaart ondervindt hierdoor hinder van lage waterstanden, wordt de inlaat van zoetwater naar het regionale watersysteem moeilijker en verdrogen uiterwaarden.

In het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Rijn, Waal, Lek, IJssel en Maas spelen hierdoor verschillende grote opgaven op onder andere het gebied van wonen, werken, natuur en recreatie. Om deze grote opgaven in goede banen te leiden heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het programma Integraal Rivierenmanagement (IRM) opgestart. Een eerste bijeenkomst van dit programma IRM vond op 6 februari jongstleden plaats in Lent bij Nijmegen. Doel van de bijeenkomst was met vertegenwoordigers van publieke partijen (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) enerzijds en private partijen anderzijds het programma IRM te concretiseren. Naast vertegenwoordigers van LTO, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,  BLN-Schuttevaer, Sportvisserij NL en HISWA vereniging was ook het Watersportverbond met drie mensen vertegenwoordigd.


Toegankelijk vaarwater

Samen trachten al deze partijen ideeën te ontwikkelen hoe deze Nederlandse rivieren en haar uiterwaarden, de dijken en het achterland in de toekomst eruit moeten komen te zien. Opgaven liggen zoals eerder gesteld niet alleen op het terrein van wonen, werken, maar ook op het vlak van (zoet)water beschikbaarheid, waterveiligheid, waterbevaarbaarheid en natuur en recreatie. Vanzelfsprekend wil het Watersportverbond een bijdrage leveren aan deze laatste onderwerpen, toegankelijkheid van vaarwater (en havens) en veiligheid op en rondom het water voor al haar gebruikers, van beroepsvaart tot watersporter. Wil u als vereniging hierover meepraten, laat dat dan weten via belangenbehartiging@watersportverbond.nl.  

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond