Regioteam Fryslân en SEFFF geven gezamenlijk voorlichting over duurzaam varen

2 november 2021

In Friesland werkt het regioteam van het Watersportverbond samen met de ‘Stifting foar Elektrysk en Fossielfry Farren yn Fryslân’ (SEFFF) om voorlichting te geven over duurzaam varen. Zo ook op 15 oktober tijdens een ‘beleefdag’ in Bûtefjild. SEFFF is een onafhankelijke stichting die zich al sinds 2008 inzet om fossielvrij varen in Friesland te stimuleren, onder andere door demonstratiedagen te organiseren. Het Watersportverbond heeft een speciale Commissie Emissieloosvaren die gespecialiseerd in de transitie in de watersport naar elektrisch varen. 

 

Voorlichting over elektrisch varen en biobrandstoffen

Tijdens de speciale beleefmiddag in Bûtefjild werd voorlichting gegeven over elektrisch varen en biobrandstoffen door het regioteam Fryslân van het Watersportverbond en de stichting SEFFF. Naast het elektrisch varen werden hierbij ook alternatieven besproken, zoals blauwe diesel, en hoe het Watersportverbond zich inzet om ervoor te zorgen dat varen betaalbaar blijft.

 

Rekentool en bouwpakket

Bij SEFFF kan informatie worden gevonden over wat er komt kijken bij de overstap naar duurzaam elektrisch of varen op een niet-fossiele brandstof. Zo is er een rekentool ontwikkelt om te bepalen welk elektrisch vermogen er nodig is en hoeveel accucapaciteit, voor een gewenste vaarafstand en vaarsnelheid. Bovendien heeft SEFFF het MienSkip projekt. Hierbij is een bouwpakket van een elektrische boot ontworpen die door iedereen kan worden gebruikt om er zelf mee aan de slag te gaan.

 

Fossielvrije vaarroutes

Tijdens de beleefmiddag was er ook de gelegenheid om het elektrische varen zelf te ervaren met een tocht door het Bûtefjild. Het Bûtefjild is een natuurgebied tussen Feanwâlden en Ryptsjerk. Door het gebied loopt de Bûtefjildvaarroute, een deel van de route is alleen toegankelijk voor elektrische en hybride aangedreven boten. In Friesland worden steeds meer fossielvrije vaarroutes uitgezet om het aantrekkelijk te maken om emissieloos te gaan varen. Historische vaarwegen worden weer met elkaar verbonden wat een nieuw vaargebied ontsluit, dat ook voor kanovaarders en SUPpers een mooi vaargebied geeft.

 

Meer informatie over het dossier emissieloos varen 

De rekentool en het bouwpakket 

Meer informatie over het Bûtefjlid 

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond