Regioteam Limburg: alert blijven bij project Lus van Linne

Een prachtig landschap, gastvrij, historisch en hedendaags. De provincie Limburg heeft duidelijk een eigen profiel, ook vanaf het water.

14 februari 2019

Een prachtig landschap, gastvrij, historisch en hedendaags. De provincie Limburg heeft duidelijk een eigen profiel, ook vanaf het water. Door de winning van grind en zand is in Limburg een uitgestrekt en aaneengesloten netwerk van grote en kleine meren ontstaan: de Maasplassen. Voor watersporters ideaal om van Limburg te genieten en karakteristieke plaatsen te bezoeken. Via mooie vaarwegen kom je van de ene plas naar de andere, perfect om met een (zeil)boot of kano rond te varen.

Dit is geen vanzelfsprekendheid. Het regioteam Limburg van het Watersportverbond spant zich in voor de belangen van alle watersporters en watersportverenigingen. Samen met verschillende partijen, zoals de provincie Limburg, gemeenten, Rijkswaterstaat, natuurorganisaties, commerciële watersportbedrijven en lokale verenigingen aan de Maas zet het regioteam zich in om de watersport in Limburg te vertegenwoordigen en groter te maken: van de Maas tot de sluis in Sambeek. Maar wie zijn de mensen achter het regioteam? Wat voor werkzaamheden voeren ze uit? En waarom is dit werk belangrijk voor uw watersportvereniging?


Veilig en aantrekkelijk

Het regioteam Limburg bestaat uit 5 enthousiaste vrijwilligers die zich vaak al jaren voor de watersport en lokale vereniging inzetten. Secretaris Ben Wilmink maakt sinds enige tijd deel uit van het regioteam. “We houden ons vooral bezig met het (watersport)gebied nog veiliger en aantrekkelijker te maken voor onze verenigingen, haar leden en potentiële nieuwe watersporters. De werkzaamheden die daarbij komen kijken zijn heel divers. Zo gaan we in gesprek met de provincie, Rijkswaterstaat en gemeenten over de beschikbaarheid van de vaarwegen voor alle watersporters. Ook zoeken we regelmatig de middenweg met natuurorganisaties of commerciële bedrijven over het aanleggen of verplaatsen van bijvoorbeeld een haven, een aanlegsteiger voor kanovaarders en kijken we kritisch naar de openingstijden van bruggen en sluizen”, aldus de secretaris.


Aandachtspunten

Een belangrijk aandachtspunt van het regioteam voor 2019 is het project Lus van Linne. Het project Lus van Linne zal de komende jaren ingericht worden als natuurgebied. In het bestemmingsplan is door de gemeente Roermond een brede en diepe doorvaart mogelijk gemaakt, maar omdat de gemeente geen invloed heeft op het beheerplan ligt dit project bij de grondeigenaar Limburgs Landschap. Het is nog maar de vraag of de grondeigenaar rekening houdt met de verbreding van het vaarwater. Het regioteam blijft daarom alert en houdt de laatste ontwikkelingen goed in de gaten. De lokale watersportverenigingen worden daar ook nauw bij betrokken.

“Het werk wat we doen is niet altijd even zichtbaar en zijn vaak langetermijnprojecten”, vertelt Ben Wilmink. Dat maakt het misschien niet altijd aantrekkelijk. Maar samen met de watersportverenigingen zorgen we er wel voor dat vaarwegen open blijven voor de watersport, mensen gaan óf blijven watersporten en Nederland een prachtig watersportland blijft. Daar zet ik me graag voor in!”


Zestien regioteams

Er gebeurt op lokaal niveau veel op het gebied van belangenbehartiging. De regioteams van het Watersportverbond praten mee over de bediening van de bruggen en de sluizen, over het maaien van de waterplanten, over het laten aanleggen van steigers en kano-oververdraagplaatsen en nog veel meer! In zestien regio's vertegenwoordigen onze regioteams de watersport, zodat de belangen van uw vereniging vertegenwoordigd worden.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond