Ruim duizend zienswijzen ingediend nav Uitstootvrije Zone Pleziervaartuigen in Amsterdam

14 juni 2024

Ruim duizend zienswijzen ingediend nav Uitstootvrije Zone Pleziervaartuigen in Amsterdam

De oproep van het Watersportverbond aan watersporters en -verenigingen om een zienswijze in te dienen over het instellen van een uitstootvrije zone voor pleziervaartuigen in het centrum van Amsterdam, heeft ruim duizend zienswijzen opgeleverd. Dat is een duidelijk signaal aan de gemeente hoe de watersporters over het voornemen denken. 

Op donderdag 13 juni 2024 het Watersportverbond en HISWA-RECRON met de ruim duizend ingediende zienswijzen op zak, ingesproken bij de raadscommissie Mobiliteit Openbare Ruimte en Water en gevraagd of de commissie de kwestie alsnog in de gemeenteraad aan de orde wil stellen.

In haar missie van Amsterdam een uitstootvrije zone te maken, trekt de gemeente ten aanzien van de overgangsregeling eigen ligplaatshouders voor ten opzichte van doorvarende watersporters. Bootbezitters met een BHG-vignet (Binnehavengeldvignet) mogen volgens een voorstel dat voorligt tot 2030 met een brandstofmotor varen, bezitters van een doorvaartvignet mogen dat tot 2027. In het bijzonder benadeelt dit de watersporters die in een commerciële- of verenigingshaven (net) buiten de binnenstad liggen. Het Watersportverbond pleit voor een gelijke behandeling.

Het Watersportverbond, HISWA-RECRON en Nautische Dienstverleners Amsterdam werken al jaren samen in dit dossier. We zijn niet tegen de invoering van een uitstootvrije zone voor pleziervaartuigen. Integendeel. Echter, het beleidsvoornemen in de huidige vorm bevat elementen van:

  • ongelijke behandeling,
  • oneerlijke concurrentie en 
  • een oneerlijke en onhaalbare overgangsregeling

Het regioteam Noord-Holland Zuid doet er alles aan om ervoor te zorgen dat kwestie alsnog wordt besproken in de gemeenteraad. Als hier meer over bekend is, berichten wij hierover op onze website.

Meer info: Beleidsvoornemen gemeente Amsterdam

Kaart: Uitstootvrijezone in Amsterdam

Uitstootvrije zone in Amsterdam

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

In mijn regio Verenigingen

De partners van het Watersportverbond