Sander Jorissen nieuw bestuurslid Wedstrijdsport

30 mei 2024

Sander Jorissen nieuw bestuurslid Wedstrijdsport

Tijdens de Algemene Vergadering van 27 mei jl. is Sander Jorissen benoemd als bestuurslid Wedstrijdsport Zeilen, Kite- en Windsurfen van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond. In dezelfde vergadering werden Ernst Jan Broer (voorzitter) en Wouter van Catz (penningmeester en vicevoorzitter) voor een tweede termijn herbenoemd. 

Sander Jorissen ( 1962) begon zijn zeilcarrière in een Piraatje en stapte daarna over naar de Flits, Vaurien en later 470. Tijdens zijn studie werktuigbouwkunde in Delft stond watersporten op een lager pitje. Daarna pakte hij zijn passie weer op als bemanning op jachten. Hij verhuisde naar Loosdrecht en stapte over op de kleinere boten. Momenteel is hij actief wedstrijdzeiler in de STAR, Finn en Pampus Klasse. Een aantal jaar geleden pakte ook het Wingfoilen op. Sander is naast het Watersportverbond ook actief als wedstrijdleider bij de KWVL in Loosdrecht. 

Het nieuwe bestuurslid Wedstrijdsport Zeilen, Kite- en Windsurfen zette een eigen bedrijf op in hydraulische aandrijfsystemen, dat hij een aantal jaar geleden verkocht. Dit geeft hem nu tijd om zich in te zetten als bestuurslid voor het Watersportverbond, haar verenigingen en watersporters. ‘Met mijn kennis en ervaring in de wedstrijdsport en ondernemersgeest lever ik graag een bijdrage aan de wedstrijdsport in Nederland om zo ook iets terug te doen voor de sport die mij zoveel geeft.’

Herbenoeming voorzitter Ernst Jan Broer

Ernst Jan Broer begon vier jaar geleden bij het Watersportverbond als interim-voorzitter. Vier jaar later tekent hij graag een tweede termijn bij.  Er heerst rust bij het Watersportverbond en er is een solide basis neergezet. Daarmee is er tijd en ruimte ontstaan om te focussen op de grote uitdagingen waar het Watersportverbond voor staat. Het ledenaantal het loopt terug en de onvrede over de toegevoegde waarde van het Watersportverbond blijft een terugkerend onderwerp. ‘De stappen die wij nu als bestuur en organisatie zetten geven mij veel energie. Het voelt dan ook niet goed om het stokje nu aan een opvolger over te dragen. Ik ga graag op de ingeslagen weg verder en ben blij met het vertrouwen van onze leden.’ aldus Broer.

Herbenoeming Penningmeester en vicevoorzitter Wouter van Catz 

De afgelopen vier jaar heeft het Watersportverbond op financieel vlak veel bereikt. De financiële positie is sterk verbeterd, evenals het inzicht dat de leden hebben in het financiële reilen en zeilen van het Watersportverbond. Het Watersportverbond staat echter ook op een keerpunt. Het ledenaantal blijft afnemen en als er geen actie wordt ondernomen dan zal dit gevolgen hebben. Met de Watersportagenda 2032 is hier een antwoord op geformuleerd. ‘Ik blijf graag een 2e termijn als penningmeester en vicevoorzitter aan om, samen met het bestuur en bureauorganisatie, de plannen concreet te maken en te implementeren.’

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond