Stiekem gedoe bij bepaalde gemeentes

18 november 2021
Stiekem gedoe bij bepaalde gemeentes

Je kunt er niet om heen: de corona-informatie. Het is overal. Alleen al naar de persconferentie keken ruim 5 miljoen mensen en alles wat je wilt weten over de virusbestrijding is vlot te vinden op de website van de rijksoverheid. Van G2-regeling tot niesschaamte.

Toch valt mij iets op. Zo helder als er nu door de landelijke overheid wordt gecommuniceerd over een onderwerp als corona, zo troebel kunnen lokale overheden zijn in hun informatie over bijvoorbeeld een ‘doorvaartvignet’ of ‘toeristische waterbelasting’. Drie gemeentes maakten het de afgelopen maanden wel erg bont: Zaanstad, Wijdemeren en Amsterdam. Als watersporters niet hadden opgelet, waren er bedenkelijke maatregelen genomen:

Toevallig stuitte het regioteam Noord-Holland-zuid op informatie uit correspondentie tussen de raadscommissie en het college van burgemeester en wethouders.

 

  1. Zaanstad

Uit de media en het geruchtencircuit vernam Inge Kuijt, Watersportverbond regiovertegenwoordiger Noord-Holland-noord, dat men binnen de gemeente het voornemen had om de toeristenbelasting uit te breiden met een watertoeristenbelasting. Het plan is uiteindelijk gestrand, omdat het regioteam de gemeenteraad wist te overtuigen, dat de opbrengsten die waren gesuggereerd, nooit gehaald konden worden.

 

  1. Wijdemeren

Bij deze gemeente, die normaal gesproken ons regioteam Vecht & Plassen over alles en nog wat om een mening vraagt, was men ‘vergeten’ het plan te bespreken om de watertoeristenbelasting in dit gebied met 140 procent te verhogen. Dankzij de gezamenlijke inzet van 12 partijen, waaronder de HISWA, is dat gedrocht in de raadsvergadering tegengehouden. Die verwierp het als een ‘disproportionele verhoging’. 

 

  1. Amsterdam

Toevallig stuitte het regioteam Noord-Holland-zuid op informatie uit correspondentie tussen de raadscommissie en het college van burgemeester en wethouders. Hieruit bleek dat de gemeente plannen had voor een doorvaartvignet. Eerst met een tolheffing van 20 euro, om snel daarna dat bedrag te verhogen naar 40 euro. Alles onder het mom van: ‘een scherpe controle op het scheepvaartverkeer’. Status nu: het doorvaartvignet wordt keer op keer uitgesteld en bij de gemeente is door het Watersportverbond bezwaar aangetekend.

 

Slotsom?

Allereerst zou ik tegen de watersporters in onze regioteams willen zeggen: knap werk.

Zij blijven de gemeentes volgen, ongeacht de gesprekken die ze voeren met ambtenaren. Zo kwam aan het licht, dat er zaken werden bedisseld met negatieve gevolgen voor de watersport. Dat dit tijdens de overleggen niet op tafel is gekomen, mag ontluisterend worden genoemd, maar ook gangbaar. Toen ik zelf bij een gemeente werkte, heb ik gezien hoe dat kan gaan. Is er een tekort in de begrotingsbehandeling, dan wordt opportunistisch gekeken aan welke knoppen men kan draaien om het gat te dichten. Dat hierdoor een bepaalde groep ernstig wordt benadeeld, neemt men voor lief. Altijd beter dan de hele gemeente in de gordijnen jagen met het verhogen van de algemene belastingen.

Daarom is het des te belangrijker dat onze regioteams te allen tijde worden gevoed door mensen die de lokale media volgen. Zo kunnen kwalijke maatregelen worden voorkomen.

 

Reageren?

Arno van Gerven is directeur van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Iedere week snijdt hij actuele onderwerpen in de watersport aan. Wil je reageren? Doe dat op arno.van.gerven@watersportverbond.nl.

De partners van het Watersportverbond