Tijdelijke wet digitale ALV per 1 februari niet verlengd

19 januari 2023

Tijdelijke wet digitale ALV per 1 februari niet verlengd

Vanaf 1 februari is het voor verenigingen niet meer toegestaan om een digitale ALV te organiseren, tenzij deze mogelijkheid in de statuten van de vereniging is vastgelegd. Dat geldt ook voor de hybride vorm, waarbij een deel van de leden fysiek aanwezig is en een ander deel digitaal.

Vanwege de coronacrisis was een tijdelijke wet in werking gesteld die het mogelijk maakte om de ALV volledig elektronisch te laten plaatsvinden, ook als de wet of statuten dit eigenlijk niet toestaan. Een aantal voorzieningen in deze wet worden per 1 januari niet verlengd. Het gaat onder andere om de mogelijkheid tot het houden van digitale ALV's. 

Het is vanaf 1 februari alleen mogelijk om een ALV elektronisch te houden als dat in de statuten van de vereniging is vastgelegd. Als je als vereniging deze mogelijkheid wilt behouden, is het van belang om de statuten te wijzigen. 

Naast het organiseren van een digitale ALV gaf de tijdelijke wet ook de mogelijkheid om de termijn voor goedkeuring van de financiële stukken met vier maanden te verlengen. Ook deze voorziening vervalt per 1 februari. 

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond