Tips en adviezen om 'coronaproof' de zomer in te gaan

Hoe kan je je verenigingsterrein in deze tijd 'coronaproof' inrichten?

15 mei 2020

Nu het vaarseizoen verder van start gaat en liefhebbers in steeds grotere getale staan te trappelen om het water op te gaan, is het van belang dat verenigingen zich voorbereiden op de zomer. Hoe kan je je verenigingsterrein in deze tijd 'coronaproof' inrichten? We geven een aantal tips en adviezen:

Communicatie richting de leden

 • Zet jullie eigen regels en richtlijnen voor de vereniging duidelijk zichtbaar op de website/nieuwsbrieven/clubblad
 • Hang posters op de vereniging met de regels en richtlijnen (zie communicatiepakket Watersportverbond)
 • Zorg bij georganiseerde trainingen/activiteiten op locatie voor een herkenbaar aanspreekpunt voor aanwezige leden.
 • Houdt de website en social kanalen van het Watersportverbond goed in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen t.a.v. openstelling.


Communicatie richting passanten

 • Communiceer duidelijk richting passanten op de website en op de vereniging zelf of de haven open is, hoe zij hun komst kunnen melden en welke voorzieningen open zijn. 

Lees hier welke adviezen gelden voor recreatief varen.  Je vindt hier naast meer informatie ook tips en adviezen waar passanten en recreatieve vaarders rekening mee moeten houden. 


Contact met gemeenten

 • Nodig iemand van de gemeente uit om te komen kijken op de vereniging. Vaak is onze sport bij hen nog onbekend. Nodig de burgemeester of wethouder uit om te laten zien welke mogelijkheden er juist in de watersport zijn! 
 • Ook richting de gemeente is het heel goed om jullie eigen regels en richtlijnen voor de vereniging duidelijk zichtbaar op de website te plaatsen
 • Check bij veiligheidsregio en gemeente wat lokaal wel of niet is toegestaan, bijvoorbeeld of recreatief nachtverblijf is toegestaan en voor wie.


Tips en adviezen bij inrichting verenigingsterrein 

 • In de basis geldt dat op de vereniging de 1,5 m afstand gewaarborgd dient te worden. Indien nodig tref je passende maatregelen om de toestroom van leden en passanten te reguleren. Dit kan bijvoorbeeld  met vlaggen, posters, borden (zie toolkit Watersportverbond)
 • Stel op meerdere punten middelen beschikbaar waarmee je handen en materialen kunt schoonmaken, bijvoorbeeld bij waterslangen, elektriciteitskasten, kraan, in de loods, bij speeltoestellen. 
 • Creëer looproutes om looprichting naar bijvoorbeeld de hoofdsteiger en/of het havenkantoor aan te geven zodat contact onderling en drukte op één plek beperkt wordt. 
 • Houdt bij de inrichting van het havenkantoor rekening met 1,5 m afstand tussen alle aanwezigen. 
 • Vraag passanten zoveel mogelijk contactloos te betalen. 
 • Zorg voor voldoende ruimte tussen de ligplaatsen. 
 • Indien er meerdere sporters gebruik maken van hetzelfde (verenigings)materiaal zorg dan dat dit materiaal na elk gebruik schoongemaakt wordt.
 • Zorg bij te water laten van boten en hulp daarbij dat 1,5 m gewaarborgd kan worden en dat de helper voor en na hulp zijn handen wast.
 • Zorg bij speeltoestellen dat duidelijk is tot welke leeftijd en hoeveel kinderen tegelijk zijn toegestaan. 

Oproep: Heel graag verzamelen we voorbeelden van aanpassingen die je als bestuur of havenmeester hebt gedaan om jullie verenigingsterrein 'Coronaproof' te maken. Wij zullen dit verzamelen en op onze website zetten. Zo kunnen we met elkaar goede ideeën uitwisselen.

Je kunt foto's of ideeën sturen naar de afdeling Verenigingsondersteuning via vereniging@watersportverbond.nl.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond