Toeristenbelasting omlaag door inzet regioteam

15 november 2021
Toeristenbelasting omlaag door inzet regioteam  

In zowel gemeente Wijdemeren als de gemeente Zaanstad zijn voorgenomen wijzigingen ten aanzien van watertoeristenbelasting afgewezen dankzij protest van de regioteams van het Watersportverbond in samenwerking met HISWA-RECRON en de recreatiesector. In Wijdemeren was de gemeente voornemens een disproportionele verhoging van de watertoeristenbelasting in te voeren van 140%. In Zaanstad wilde de gemeente een nieuwe toeristenbelasting invoeren.

 

Gemeente Wijdemeren

Het Regioteam Vecht & Plassen van het Watersportverbond moest via een bericht in de regionale krant van de geplande verhoging vernemen. ‘Wij stonden perplex van deze gang van zaken. Overal wordt onze mening over gevraagd, maar hierin zijn we niet meegenomen,’ vertelt Tom Fick, regiovertegenwoordiger namens het Watersportverbond. ‘Wij hebben ons samen met HISWA-RECRON en de recreatiesector verenigd en in de commissievergadering van de begrotingscommissie hebben 12 insprekers uit de sector hun ongenoegen beargumenteerd. Met succes, want in de raadsvergadering nadien zijn de plannen voor een disproportionele verhoging van de (water-) toeristenbelasting verworpen.’

Het regioteam gaat samen met de recreatiesector binnenkort in gesprek met de gemeente om de forfaitaire regeling te herijken dan wel te vervangen voor een andere, modernere regeling.

 

Gemeente Zaanstad

Ook in de gemeente Zaanstad is de invoering van een nieuwe toeristenbelasting gestrand. Inge Kuijt, regiovertegenwoordiger Noord-Holland noord van het Watersportverbond: ‘Ook wij moesten via via vernemen dat de invoering van toeristenbelasting voorhanden was. Wij zijn toen naar zowel de gemeente als de raadsleden gestapt en hebben aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek beargumenteerd dat toeristenbelasting niet de opbrengsten zou opleveren die werden beoogd. Zaanstad kent vooral ligplaatshouders van binnen de gemeente en is vooral een doorvaartgemeente.’

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond