Tweede Kamer stelt vragen over damwanden in Zwarte Water

6 oktober 2022

Tweede Kamer stelt vragen over damwanden in Zwarte Water

Op 22 september berichtten wij over het beroep dat wij samen met de Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB) en de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN) indienden tegen het besluit damwanden te plaatsen in het Zwarte Water. Wij bleken niet de enige partijen die tegenstander van deze plannen zijn.  Ook Gebiedscoöperatie IJsseldelta, de gemeente Zwartewaterland en natuurorganisaties spraken zich fel uit over de plannen.

Het vele verzet heeft ertoe geleid dat CDA Tweede Kamerlid Harry van der Molen kamervragen heeft gesteld over het besluit. De minister van Infrastructuur en Waterstaat zou de vragen binnen drie weken moeten beantwoorden. 

Zie onder het eerder geplaatste bericht over het beroep tegen het besluit om damwanden in het Zwarte Water te plaatsen. 

 

22 september 2022

In beroep tegen damwanden in Zwarte Water

In februari van dit jaar heeft het Watersportverbond samen met de Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB) en de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN) bezwaar gemaakt tegen de plannen om damwanden in het Zwarte Water, Overijssel, te plaatsen. Deze damwanden zullen circa 50 centimeter boven het water uitsteken. In het kader van het Kaderrichtlijn Water worden deze wanden geplaatst om vissen paai- en rustplekken te geven. Op zich zijn we voor deze ecologische upgrading. We denken echter dat je beter de bestaande watergangen op het Zwarte Water kunt laten aansluiten. 

De argumenten die we toen noemden in ons bezwaar waren onder andere:

  • De veiligheid van kanoërs en roeiers komt in het geding omdat de damwanden de golfslag door onder andere de beroepsvaart terugkaatsten. Het vaarwater wordt daardoor erg onrustig. Bij een verhoogde waterstand bestaat zelfs de kans dat kanoërs en roeiers over de damwand gezet worden. 
  • Mocht je onverhoopt uit je kano of roeiboot vallen, wordt het flink zwemmen om de oever te bereiken. De uittredeplaatsen liggen 300 meter uit elkaar. 
  • Bij hoogwater zijn de damwanden bijna of helemaal onzichtbaar. 
  • Niet alle alternatieven zijn onderzocht en afgewogen.

Vervolgens gaat Rijkswaterstaat in de nota van antwoord voorbij aan al onze bezwaren en die van andere partijen voorbij. Aangezien veiligheid bij ons zwaar weegt, hebben we samen met de KNRB en de TKBN besloten om in beroep te gaan. In het beroep hebben we naast onze eerder genoemde bezwaren aangegeven, dat er aan de voorkant geen participatietraject is geweest voor burgers en andere belanghebbenden. 

Naast het Watersportverbond, de KNRB en de TKBN weten we nog dat 5 partijen beroep zullen aantekenen. Nog een teken dat Rijkswaterstaat onzorgvuldig te werk is gegaan. We zullen nu bericht van de rechtbank moeten afwachten. 

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

Tweede Kamer stelt vragen over damwanden in Zwarte Water