Van de Linde tot Lauwersmeer: hier meer je aan met je kano of kajak

Van Lieuwe Blanksma, regioteam Watersportverbond Fryslân

1 april 2021

Wie over de Friese wateren wil zwerven, kan niet zonder goede mogelijkheden om aan te leggen. Recreatieschap Marrekrite zorgt daarvoor. Toch is er onder kanoërs en kajakkers weinig over bekend. 

Van Lieuwe Blanksma, regioteam Watersportverbond Fryslân

Welke soorten aanlegplekken bestaan er?
  1. Steigers zonder en met walverbinding.
  2. Meerboeien op het water.
  3. Damwanden tegen de oevers, waarvandaan je direct de wal op kunt lopen. Door een speciale aanpassing zijn deze extra geschikt voor kano en kajak. 
Waar vind je goede aanlegplekken?
  1. Op de eilandjes in het Lauwersmeer (en daarbuiten) zijn acht lage kanosteigers. 
  2. Door renovatie van diverse aanlegkades voor jachten worden dat er in de komende jaren meer. Deze kades krijgen namelijk standaard een kanokade van ongeveer zes meter. Die is lager dan de jachtkade en heeft een hoogte van 15 tot 20 cm boven het zomerpeil. 
  3. Om het aanmeren van jachten aan deze kanokades te ontmoedigen staan er geen paaltjes voor de landvasten. Er zijn wel handgrepen in de rand van de kade waaraan je houvast hebt bij het uit- en instappen van de kano of kajak. 
  4. Het gras achter deze aanlegplekken wordt regelmatig gemaaid. Hierdoor zijn dit goede pauzeplekken. 
  5. Van de Linde tot in het Lauwersmeer zijn er nu ruim 40 verschillende kano-aanlegplekken. Op 15 van de 40 mag gekampeerd worden.
  6. Op marrekrite.frl/kaart vind je alle walvoorzieningen voor kano’s en hun bijzonderheden.

                                                                                     

Deel dit artikel:

Partners Watersportverbond