Verzekeringen voor verenigingen en watersporters in de maak

Interview met Wilko Emmens, portefeuillehouder Productontwikkeling in het Platform Recreatiesport

30 september 2021

 

Begin 2020 trad hij toe tot het Platform Recreatiesport onder leiding van bestuurslid Christoffer Jonker. Hij kreeg de opdracht met een productaanbod te komen voor verenigingen waaruit de meerwaarde van het lidmaatschap van het Watersportverbond blijkt. We belden met Wilko Emmens om te vragen hoe hij vordert. 

 • Naam: Wilko Emmens
 • Vereniging: Haarlemsche Jachtclub
 • Activiteiten binnen de watersport: 12 jaar (met tussenpozen) voorzitter van Haarlemsche Jachtclub
 • Boot: Hanse 400
 • Favoriet vaargebied: De Wadden en de Noordzee

 

1) Eerst even kennismaken! Wat voor’n type watersporter ben jij?

Ik ben nu echt een typische recreatieve watersporter. Vroeger zeilde ik nog wedstrijd, maar nu is dat echt toervaren. Nu ik meer tijd heb zijn wij veel op het water en maken we regelmatig ook langere tochten naar bijvoorbeeld Normandië en de Engelse Zuidkust. Bij het zeilen wil ik wel de gene die voor me ligt inhalen en de motor zo min mogelijk gebruiken. Een actieve zeiler dus.

 

2) Onlangs ben jij toegetreden tot het Platform Recreatiesport. Wat is het doel van het Platform Recreatiesport?

Het doel van het platform is de belangen van recreatieve vaarder zo goed mogelijk te behartigen en de rol van het Watersportverbond daarin beter zichtbaar te maken. Als ik zie wat er allemaal gebeurd bij het Watersportverbond, alleen al in de regio, levert dat echt toegevoegde waarde voor onze verenigingen en leden. Het platform wil die toegevoegde waarde verbreden, herkenbaar en tastbaar maken.

 

3) Welke opdracht heb jij meegekregen?

Mijn opdracht is om met een productaanbod te komen voor de verenigingen en leden van verenigingen, waaruit toegevoegde waarde van het Watersportverbond blijkt.

 

4) Waarom werd juist jij gevraagd?

Mijn betrokkenheid bij het Watersportverbond dateert van een aantal jaar geleden. Ik maakte onderdeel uit van de werkgroep ‘herkenbare meerwaarde’. Daaruit bleek al dat er behoefte was aan producten waar leden echt tastbaar en concreet voordeel van het lidmaatschap van het Watersportverbond ervaren. Daarnaast ben ik lang werkzaam geweest als directeur van een van de onderdelen van Allianz, de huidige hoofdsponsor van het Watersportverbond. De contacten zijn daar dus makkelijk te leggen

 

5) Hoe ben je te werk gegaan

Wij hebben een werkgroep ‘productontwikkeling’ opgezet en samengesteld met vertegenwoordiging vanuit de verschillende disciplines (zeilen, kano, motorboot) en vanuit de verzekeringswereld. De werkgroep bestaat uit de volgende personen

  • Wilko Emmens, voorzitter – zeiler en bestuurder van een vereniging
  • Con Struijcken – motorboot oud- voorzitter van WV Aalsmeer
  • Ep Stormink – vice-voorzitter platform kanosport van het Watersportverbond en voormalig bestuurder van een vereniging.
  • Frank Jibben - oud districts consulent van het Watersportverbond
  • Marijn Stokker – manager productontwikkeling bij het Watersportverbond
  • Joop Rengers - Zeker in Sport, verzekeraar
  • Carolien van den Boogaard - Zeker in Sport, verzekeraar

 

Vervolgens hebben we met deze werkgroep in kaart gebracht welke behoefte er lijkt te zijn. Hierbij hebben we ingezoomd op verzekeringen. Daarnaast hebben we ook breder gekeken naar aanvullende producten die voor leden interessant zijn en waarbij het voor een verzekeraar aantrekkelijker is om te verzekeren. Denk daarbij aan producten als gaskeuringen, korting op brandblusmiddelen enz.

Het is nu de kunst om focus te houden zodat we bij de volgende ALV daadwerkelijk een product kunnen presenteren dat voor leden van het Watersportverbond aantrekkelijk is. Het gaat daarbij om de volgende twee type verzekeringen:

 1. Voor verenigingen: opstal, inboedel, aansprakelijkheid + andere verzekeringen die een vereniging nodig heeft in een pakket.
 2. Voor individuele leden van verenigingen: vaartuigen.

 

6) Wat kwam je tegen?

Bij de verzekeringen voor verenigingen hebben we te maken met de vraag hoe het product er uitziet en hoe je het aan de man brengt. De logistiek erachter moet kloppen en het moet zo aantrekkelijk zijn dat verenigingen willen overstappen. Voor een aantrekkelijke prijs heb je massa nodig. Kan je dan ook niet leden betrekken en dan met een ander tarief? Dit soort zaken bespreken we in de werkgroep.

Ten aanzien van pleziervaartuigen heb je te maken met het feit dat er zoveel verschillende type boten zijn naast nog (kite)boards/foils en kano’s. De risico’s zijn per type vaartuig verschillend. Boten zijn nou eenmaal minder gestandaardiseerd qua bouw en reparatieproces. En kitesurfboards gaan bijvoorbeeld sneller stuk. Hoe breng je dat allemaal op een aantrekkelijke manier samen.

 

7) Waar staan we nu?

We zitten nu in de ontwerp fase, komende week gaan we weer verder. De volgende stap is na te denken over hoe we het aanbod aan de man kunnen brengen. Tijdens de ALV op 11 december willen we in ieder geval de schetsen presenteren. Dan krijgen we hopelijk een eerste reactie terug. Het streven is om 1 april 2022 live te gaan met de twee typen verzekering, voor verenigingen en voor pleziervaartuigen.

 

8)Wanneer is jouw missie in deze geslaagd?

Onze missie is geslaagd wanneer wij over twee jaar vijf producten hebben die door verenigingen en leden als waardevol worden ervaren. Dat kan in de vorm van producten op diensten zoals van een notaris, maar ook in de vorm van korting op interessante producten. Met het platform hebben wij een hele lijst van zaken die we zouden willen bereiken. Naast belangenbehartiging kan je denken aan opleidingen en vrijwilligersbeleid .

Hoe dan ook richten wij ons erop dat onze leden, de verenigingen en aangesloten leden, het voordeel van lidmaatschap van het Watersportverbond positief voelen en ervaren. Dat is de missie. Als dat lukt, zijn we geslaagd.

 

Foto: Wilko Emmens

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond