Watersportverbond dringt aan op meer openingen Haringvlietbrug en sneller herstel

23 september 2021

 

Sinds 23 augustus dit jaar geldt een onverwachte en ook grootschalige stremming van de Haringvlietbrug. Het aantal openingen per week is van 174 teruggebracht naar 1. Ook voor het wegverkeer geldt een stremming. Twee rijbanen zijn versmald en de maximum snelheid is 50 km/u. De oorzaak van de stremming zijn klemmen die lostrillen door het wegverkeer dat over de brug heen gaat.

De oorzaak hiervan is tweeërlei:

  1. De brugklep is een aantal jaren geleden vernieuwd waarbij het eerder gebruikte hardhout is vervangen door aluminium, dat met stalen klemmen is vastgezet.
  2. De tweede oorzaak is het toegenomen vrachtverkeer van een naar België/Brabant.

Een buitengewoon gevaarlijke situatie waardoor Rijkswaterstaat heeft besloten de snelheid van het wegverkeer te verlagen en de brug alleen te openen tijdens de wekelijkse inspectie op de klemmen op vrijdag om 12.00 uur. De maatregelen zorgen voor minder trillingen, zodat de brug minder wordt belast en deze veilig blijft voor het verkeer op én onder de brug.

 

Standpunt Watersportverbond

Het regioteam Delta Noord van het Watersportverbond  is vaste gesprekspartner van Rijkswaterstaat en zit permanent aan de bestuurlijke tafel over dit onderwerp. Het team volgt de ontwikkelingen op de voet. De vervanging van de klep, de structurele oplossing van het probleem, staat nu gepland voor 2023. Het Watersportverbond vindt dit een buiten proportioneel lang tijdsbestek en is van mening dat dit veel eerder zou moeten kunnen worden opgelost. Daarnaast dringt het Watersportverbond ook aan op meerdere openingen (met inspecties) per week .

 

Stand van zaken

Op dit moment lopen de gesprekken nog maar zijn er nog geen beslissingen genomen om sneller met een oplossing te komen. Rijkswaterstaat wijst daarbij op technische complicaties in combinatie met het beschikbaar zijn van voldoende financiën. Gelukkig staat de watersport niet alleen: Ook gemeenten, provincies en vervoersorganisaties zetten druk op de ketel. We hopen dat dit tot een bestuurlijke doorbraak zal leiden op regeringsniveau.

Het Watersportverbond erkent de negatieve gevolgen voor nautische bedrijven en jachthavens en dringt aan op een adequate nadeelcompensatie

Lees hier het bericht van Rijkswaterstaat over de Haringvlietbrug. 

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond