Watersportverbond en TKBN reageren gezamenlijk op Dommel-plan Sint-Oedenrode

16 september 2021

De Dommel bij Sint-Oedenrode wordt drastisch onder handen genomen. Dat is volgens het Waterschap nodig om de omgeving klaar te maken voor en te beschermen tegen de klimaatverandering. We krijgen te maken met zowel een overvloed aan water als droogte. Om Sint-Oedenrode daartegen te beschermen, moet de Dommel op enkele plaatsen worden aangepakt.

Medio juni 2021 publiceerde Waterschap De Dommel het voorlopig ontwerp ‘Klimaatrrobuust Beekdal Sint-Oedenrode’ dat zij middels een videopresentatie presenteerde en toegelichte (zie www.dommel.nl/drogevoeten).

Het voorlopig ontwerp omvat in de basis de volgende maatregelen:

  • aansluiten van de Dode Dommelarm (meander ’t Laar)
  • verhogen van dijken
  • de Dommel op enkele plekken verbreden
  • hoogwatergeul aanleggen

De maatregelen zullen zorgen voor het ontstaan van één groen-blauw lint, één grote zogenaamde ecologische verbindingszone, als een klimaatrobuust beekdal.

 

Gevolgen voor de kanosport

De maatregelen raken op meerdere vlakken de kanosport. De meest aangrijpende is wel de noodzaak het clubgebouw van de Hooidonkse Kano Club (HKC) te verplaatsen. De HKC is daarover sinds het allereerste begin in nauw overleg met het Waterschap en de gemeente.

Daarnaast wordt binnen het plan de kanogoot nabij de Dode Dommelarm (meander ’t Laar) iets gedraaid.

Het slalomparcours bij de HKC blijft gehandhaafd en wordt zelfs voorzien van een uitzichtplek voor toeschouwers en supporters. Ook worden nieuwe in- uitstapplaatsen aangelegd.

 

Standpunt Watersportverbond en TKBN

Het Regioteam Brabant van het Watersportverbond heeft samen met de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN) er bij het Waterschap voor gepleit dat er in plaats van de kanogoot een eenvoudige vistrap wordt aangelegd. Dat is immers voor de kanovaart comfortabeler dan een goot. Het Waterschap beschouwt een vistrap vanuit het oogpunt van vismigratie niet nodig en te kostbaar voor louter de kanovaart. Dat de kanogoot wordt gedraaid was een suggestie van meerdere partijen, ook van het regioteam van het Watersportverbond als het TKBN, en dit wordt dan ook toegejuicht.

Een tweede verzoek vanuit het regioteam van het Watersportverbond en TKBN was om de Dode Dommelarm (meander ’t Laar) open te stellen als vaartraject. Dit verzoek is echter afgewezen omdat het voor omwonenden een te grote impact zou hebben.

Kanogoot Dommel nabij de Dode Dommelarm (meander ’t Laar) Sint-Oedenrode
Kanogoot Dommel nabij de Dode Dommelarm (meander ’t Laar) Sint-Oedenrode

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond