Watersportverbond zet zich in voor behoud bevaarbaarheid Goudse Turfmarkt en Zeugwateren

16 november 2022


Al sinds 2009 lopen er ambities vanuit het stadsbestuur voor een Intieme Vaarroute door Gouda, de stad die met zijn vele grachten en grachtjes vroeger ook wel het Venetië van het Noorden werd genoemd. De bevaarbare maar doodlopende Turfmarktgracht is onderdeel van dit doorlopende rondje. Met het weghalen van enkele duikers en bruggetjes wordt zij niet doodlopend en ontstaat er een mooi vaarrondje door de binnenstad. Inmiddels zijn ruim 25 van de 34 maatregelen genomen om de Intieme Vaarroute te realiseren.

 

Met het peilbesluit komt de dam dichterbij en het Rondje Varen verder weg

Alleen is daar als gevolg van het peilbesluit van Rijnland nu ineens een extra obstakel: een dam in de Turfmarkt en bij Achter de Kerk. De gemeente Gouda en het waterschap werken samen aan het project Gouda Stevige Stad, dat de overlast door bodemdaling in de binnenstad aanpakt. In stappen wordt het grond- en oppervlaktewater in de laagste delen van de binnenstad verlaagd. Om het waterpeil te verlagen, komt er bij de Turfmarkt een gemaal met peilscheiding. In de Zeugstraat komt alleen een peilscheiding. Met dit peilbesluit komt een dam dichterbij en het Rondje Varen verder weg. Ook wordt dan een belangrijk vaarwater gestremd.

Jan Compagnie gezelschap voor de Spiegeltent
Jan Compagnie gezelschap voor de Spiegeltent


Bevaarbaarheid sneuvelt

Het was een opvallend moment tijdens de zitting 14 november op de Rechtbank Den Haag, waar de zaak diende tegen het afdammen door het Peilbesluit van Rijnland van de Turfmarkt en de Zeugwateren. Omgevingsmanager Desmense kwam samen met de vaste jurist van het waterschap naar de zitting. Jurist Ten Heuw verdedigde het genomen peilbesluit door Hoogheemraadschap Rijnland.

Hij beantwoordde de eerste vraag met een onwaarheid: “Het water Turfmarktgracht is al geheel onbevaarbaar.” Desmense corrigeerde hem met de woorden: “Het eerste stuk is wel bevaarbaar,” waarmee Hoogheemraadschap Rijnland aan rechter Meeder liet doorschemeren dat de bevaarbaarheid nog steeds geen groot belang heeft en dientengevolge sneuvelt.

Sups en bootjes op de Turfmarkt
Sups en bootjes op de Turfmarkt

Vaarwater brengt naast levendigheid, ook economie naar de binnenstad

Het Vaarwater, welke het Watersportverbond graag voor de toekomst aangesloten laat op de kleinere vaarwegen in Zuid-Hollandse steden en plassengebieden, wordt onder andere bevaren door de Goudse rederijen Jan Compagnie van Rederij de IJsel en Broodje Kaas van de CheeseExperience.

Vroeger was de gracht de belangrijkste schakel voor transport richting de Zeugstraat, Lange Tiendeweg en Korte Tiendeweg, Achter de Waag en de Markt. En nog steeds wordt de Turfmarkt door aannemers gebruikt voor allerhande transport de binnenstad in. Daarnaast varen op de gezellige route veel sloepen (de Reeuwijkse-maat past goed onder de bruggen door 1,0 m), zalmschouwen, motorvletten, sups, roeiboten en kano’s. Dat brengt naast levendigheid, ook economie naar de binnenstad.


Belang behoud vaarwater letterlijk en figuurlijk zichtbaar

Paul Smelt, regiovertegenwoordiger Zuid-Holland namens het Watersportverbond, reageert op de situatie: “Is een doodlopend stuk water naar het midden van de stad niet van voldoende waarde? Wij zien nog steeds letterlijk en figuurlijk dat het voor een grote groep watersporters en recreanten wel degelijk van belang is om dit stuk vaarwater in de binnenstad te behouden."

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

In mijn regio Recreatie

De partners van het Watersportverbond