WBTR vraagt permanent aandacht

31 maart 2022

WBTR vraagt permanent aandacht

Sinds 1 juli 2021 geldt voor alle verenigingen en stichtingen de WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De wet legt verplichtingen op om goed bestuur te waarborgen. Ben je er nog niet aan toegekomen? Ga er dan snel mee aan de slag. Een handig hulpmiddel is het WBTR stappenplan. Realiseer je wel, het is geen eenmalige verplichting.

De introductie van de wet viel midden in de corona crisis. Nog lang niet alle verenigingen en stichtingen hebben er daardoor aandacht aan besteed. Doe dat wel, is het advies. En blijf gedurende het jaar alert op te ondernemen acties, want het is geen eenmalige activiteit. Het gaat om een blijvende verplichting.

Goed bestuur, een werkwoord
De wet maakt geen onderscheid tussen grote en kleine verenigingen en stichtingen. Evenmin is er verschil tussen betaalde bestuursleden of een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. In alle gevallen dient een vereniging of stichting aan bepaalde eisen te voldoen. Anders dan soms wordt geschreven of gezegd, gaat dat verder dan het opstellen en vastleggen van statuten. Dat is het slotstuk. Het gaat erom dat besturen met elkaar spreken over de invulling van goed bestuur en toezicht, dat vastleggen en onderhouden. 

Bestuurschecklist toegevoegd aan stappenplan
De verplichtingen vanuit de WBTR zijn niet eenmalig. Je moet er een paar keer per jaar mee aan de slag. Om dit te vergemakkelijken omvat het stappenplan vanaf nu een bestuurs-checklist. Die bestaat uit de taken en verplichtingen die gedurende een jaar voorbij kunnen komen, inclusief de deadlines en wie daar in het bestuur voor is aangewezen. Denk bijvoorbeeld aan decharge van bestuursleden met het oog op aansprakelijkheid en het inwerken van nieuwe bestuursleden. Daarnaast vind je er talrijke praktische adviezen die het besturen kunnen vergemakkelijken. 

WBTR tegen b.v. fraude en diefstal
De wet is er gekomen als reactie op een aantal incidenten zoals financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal. Hoewel het in verreweg de meeste gevallen binnen verenigingen niet aan de orde is, komen ontsporingen vaker voor dan velen denken. Daarom stelt de nieuwe wet eisen aan onder meer besluitvorming en stemrecht. Ook het omgaan met tegenstrijdige belangen van bestuursleden is een belangrijk thema. De rol van het toezicht wijkt duidelijk af van de verplichtingen voor verenigingen tot nu toe. 

Stappenplan als hulpmiddel

Het online stappenplan en de bestuurs-checklist zijn tot stand gekomen door samenwerking tussen een groot aantal samenwerkende verenigingen en koepelorganisaties. Ze leiden bestuursleden op een gemakkelijke manier langs alle verplichtingen, zodat zij tijd en energie kunnen richten op het doel van de vereniging of stichting. 

Leden van het Watersportverbond kunnen, tegen een korting op de reguliere prijs, gebruik maken van het stappenplan.  Hiervoor krijg je alle uitleg (in tekst en met video), invulformulieren, conceptteksten, standaard-statuten en gratis gebruik van een juridische helpdesk. Ga naar www.wbtr.nl en gebruik onze kortingscode: Watersportverbond6WBTR

 

Waarom is het WBTR-stappenplan geen eenmalige activiteit?
  • Het voeren van goed bestuur en voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid heeft continue aandacht nodig van het bestuur. 
  • Er blijven nieuwe wetten en richtlijnen komen vanuit Europa en de overheid. Deze worden toegevoegd aan het WBTR-stappenplan. Een voorbeeld hiervan is de UBO-verplichting, waaraan verenigingen en stichtingen uiterlijk 27 maart 2022 moeten voldoen. 
  • Door de WBTR-omgeving te blijven gebruiken en te updaten, heeft de vereniging een mooie borging van alle afspraken die je met het bestuur hebt gemaakt rondom “Goed Bestuur”. Dit is tegelijkertijd een mooi naslagwerk voor nieuwe bestuursleden.
  • Naast het WBTR-stappenplan blijft de juridische helpdesk voor deelnemers onverminderd beschikbaar voor (toekomstige) vragen rondom de WBTR en bestuurlijke aansprakelijkheid.
  • De antwoorden die zijn ingevuld in het stappenplan blijven opgeslagen en kan je als vereniging in de toekomst makkelijk aanpassen bij interne of externe veranderingen. Op deze manier heb je met 1 druk op de knop weer een up-to-date handboek “Goed Bestuur” voor het huidige of het toekomstige bestuur.

Let op! Veel watersportverenigingen hebben gebruik gemaakt van het WBTR stappenplan. Als je geen gebruik meer wilt maken van dit platform dien je het abonnement  tijdig te beëindigen anders wordt je abonnement, stilzwijgend, met één jaar verlengd. 

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

Verenigingen

De partners van het Watersportverbond