Wil je jouw sportvereniging ook rookvrij maken?

9 februari 2023

Wil je jouw sportvereniging ook rookvrij maken?

Sporten is gezond, terwijl (mee)roken erg schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen dus niet bij elkaar. In het Nationaal Preventieakkoord hebben NOC*NSF en de sportbonden daarom met het ministerie van VWS de ambitie vastgelegd dat uiterlijk in 2025 alle sportverenigingen en sportevenementen rookvrij zijn. Er zijn handige hulpmiddelen beschikbaar die jouw verenigingen helpen deze stap te zetten. 

Steeds meer sportverenigingen worden rookvrij. Van deze verenigingen zijn er inmiddels 1700 geregistreerd rookvrij, maar lang niet alle rookvrije verenigingen zijn geregistreerd. Wil jij ook jouw vereniging rookvrij maken en iedereen een gezonde verenigingsomgeving bieden? Begin vandaag met de eerste stappen.

  1. Creëer draagvlak. Steun krijgen binnen de vereniging is een belangrijke stap. Betrek als bestuur vrijwilligers, leden en ouders van (jeugd)leden. Benader het onderwerp positief en geef uitleg. 
  2. Maak een plan van aanpak en planning. Zorg bij de invoering van het rookvrij beleid dat iedereen op de hoogte is. Hiervoor kan je het communicatiepakket van Rookvrije Generatie gebruiken. Laat zien dat jouw vereniging rookvrij is met de gratis rookvrij-borden
  3. Bepaal en spreek af wie helpt met de naleving op het terrein. Het vriendelijk aanspreken van mensen die toch roken op het terrein is belangrijk. Hiervoor zijn ook tips en handvatten beschikbaar.
  4. Evalueer de vooruitgang en maak (verbeter)plannen voor de toekomst. Hiervoor is een checklist beschikbaar.

Handige communicatiemiddelen, tips en handvatten zijn hier beschikbaar.  

Help ons mee inzicht te krijgen in rookvrije watersportverenigingen 

Het Watersportverbond wil graag inzichtelijk krijgen hoeveel van haar verenigingen al (gedeeltelijk)rookvrij zijn. Wil je dit via dit formulier aan ons doorgeven? Alvast bedankt voor je hulp!

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond