Wil jij de Commissie Marathon versterken?

26 mei 2021

Kort geleden heeft de secretaris van de Commissie Marathon, Pier Siersma, aangegeven zich te willen focussen op het afronden van zijn studie en nieuwe baan. Als Commissie Marathon zijn we daarmee op zoek naar versterking van ons team in de vorm van een secretaris. Bij ons staat echter niets vast, dus daar ligt ruimte mocht deze functie niet in zijn geheel bij je passen. In de praktijk rouleren de taken vaak met Elly Onnekes (financiën) of Chris Hellendoorn. 

 

Ondersteunen van Kanomarathon

Het doel van de Commissie Marathon is het ondersteunen van de kanomarathon in Nederland. Dit wordt gedaan door zaken die vereniging overstijgend zijn als commissie ter hand te nemen of personen te werven die dat onder verantwoordelijkheid van de commissie doen. 

De focus ligt op breedtesport met een functionele verbinding naar de verantwoordelijke(n) topsport. Doel hiervan is sporters vanuit de breedtesport te begeleiden richting topsport. 
Hoe doen we dat? In het kort, door: 

  • het organiseren van (kwalificatie-)wedstrijden 
  • opstellen kwalificatienormen 
  • bijhouden wedstrijdkalender 
  • werven en opleiden van functionarissen 
  • onderhouden van het reglement 
  • content aanleveren voor het Magazine Kanosport en de website van het Watersportverbond.

Is dit een volgende stap voor jou? Neem contact op met de Commissie om je aan te melden, via e-mail Kanomarathon@watersportverbond.com

Namens de Commissie Marathon,
Chris Hellendoorn.

 

De partners van het Watersportverbond