Winter webinars Watersportverbond

12 januari 2023

Winter webinars Watersportverbond

Wil of ben je als vereniging aan de slag met belangrijke onderwerpen als sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag? Of wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden voor jullie vereniging? Deze winter organiseert het Watersportverbond een drietal webinars voor bestuurders en andere vrijwilligers van watersportverenigingen. Bekijk aan welke webinar(s) je wil deelnemen en meld je aan. 

17 januari 2023 l Inspiratiesessie Sociale Veiligheid

Edith Frijlink (NOC*NSF/Academie voor sportkader) l 20.00 tot 21.00 uur

Komt pesten, agressie en seksuele intimidatie niet voor bij jouw watersportvereniging? Hoe zeker ben je hiervan? En hebben jullie al VOG's (Verklaring Omtrent het Gedrag) aangevraagd voor de vrijwilligers? Dat kan gratis, maar dan moet de club over een actief preventie- en integriteitsbeleid beschikken. Wil je hierover meer weten of heb je hierbij hulp nodig? Sluit dan aan bij dit interactieve webinar Sociale Veiligheid! De kans dat de leden bij je vereniging blijven is groter wanneer ze plezier ervaren en zich veilig voelen in de vereniging, dan wanneer dat niet (meer) het geval is.

 

16 februari 2023 l Kennismaking Centrum Veilige Sport

Petra van den Hoek (NOC*NSF/Centrum Veilige Sport) l 19.30 tot 21.00 uur

In dit webinar maak je kennis met het Centrum Veilige Sport. Het centrum is er voor iedereen in de sport die vragen of twijfels heeft over mogelijk grensoverschrijdend gedrag, of hierover een melding wil doen. Ook is het een kenniscentrum voor sportverenigingen en bonden: experts zorgen voor de uitvoering van beleid, geven advies en voorlichting en helpen met preventie en begeleiding bij incidenten. Na dit webinar weet je meer over het Centrum Veilige Sport, hoe sociale veiligheid in de sport georganiseerd is en welke tools daarvoor beschikbaar zijn.

 

16 maart 2023 l Hoe komt mijn vereniging in aanmerking voor subsidies en fondsen?

Ben Moonen (sportsubsidie.nl) l  19.30 tot 21.00 uur

Met dit webinar ontdek je de subsidiemogelijkheden van sportorganisaties. Daardoor ben je als vereniging minder afhankelijk van andere financieringsbronnen. Na afloop heb je meer inzicht in de subsidiemogelijkheden, weet je waar je deze kunt vinden en wat er komt kijken bij het aanvragen van subsidies en fondsen. Doe er je voordeel mee! 

 

Meld je aan

Interesse in (een van deze) webinars? Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

 

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond