Zorgen om waterkwaliteit Veerse Meer

25 augustus 2021

 

In een brief aan de provincie Zeeland uit het Watersportverbond zijn zorgen over de waterkwaliteit van het Veerse Meer.

 

Gebrek aan zuurstof

Uit onderzoek van de Nederlandse Onderwatersport Bond blijkt dat het water in het Veerse Meer zuurstofloos is. Dit heeft grote gevolgen voor het onderwaterleven, maar ook voor de natuur boven water. Sinds de afsluiting van de Veerse Gatdam is de waterkwaliteit aanzienlijk verslechterd. Sindsdien is de visstand in ernstige mate verslechterd en dat heeft zijn weerslag voor het leven boven water. Als de waterkwaliteit nog verder achteruit gaat kan dit leiden tot vissterfte en gevaar voor de gezondheid. 

 

Opening in Veerse Gatdam

Zeeland is een watersport provincie bij uitstek. Er zijn in de regio vele watersportverenigingen, jachthavens en vaarscholen. Vele vaste ligplaatshouders, maar ook duizenden passanten uit binnen- en buitenland weten de Zeeuwse wateren ieder jaar weer te vinden. Er is een mooie afwisseling tussen het grotere water als de Grevelingen en de Oosterschelde en het meer besloten karakter van het Veerse Meer. Als de waterkwaliteit verder achteruit gaat zou dit ertoe kunnen leiden dat de pleziervaart het Veerse Meer zal mijden. 

Het regioteam Deltawateren vraagt daarom aan de provincie om maatregelen te treffen om het geschetste toekomstscenario te voorkomen en te garanderen dat het Veerse Meer niet verder verslechterd. Opnieuw een opening in de Veerse Gatdam zou een oplossing kunnen zijn voor het verbeteren van de waterkwaliteit. 

 

 

foto: Luka Peternel

De partners van het Watersportverbond