Varen in het buitenland

Hier vind je alles over het aanvragen en opzeggen van het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP).

Let op! Ga je op vakantie in het buitenland? Wees je bewust van de risico’s. De situatie rond het coronavirus kan snel veranderen. Bij een nieuwe uitbraak kan de lokale overheid opnieuw (reis)beperkingen opleggen. De Nederlandse overheid haalt geen reizigers terug. Je reis is jouw eigen verantwoordelijkheid.

Ga of wil je varen in het buitenland? Voor je op reis gaat is het goed om jezelf voldoende te informeren over de in het land geldende coronamaatregelen en regels. Lees meer over vakantie en varen in het buitenland in ons kennisdossier coronavirus en watersport. 

 

Het ICP

Het Watersportverbond is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als één van de bonden die in Nederland bevoegd is om het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP) uit te geven. In Nederland is voor de meeste categorieën pleziervaartuigen geen registratieplicht. Binnen Europa is het daarentegen in vrijwel alle landen verplicht om over een officieel registratiebewijs te beschikken. Om bovenstaande redenen is het ICP in het leven geroepen. Met het ICP kun je met jouw pleziervaartuig binnen de meeste Europese binnen- en kustwateren varen.

Let op: Een ICP is uitdrukkelijk geen bewijs van nationaliteit en registratie zoals de zeebrief en geeft niet het recht de Nederlandse vlag te voeren.

Definitie pleziervaartuigen

Pleziervaartuigen zijn schepen die uitsluitend als zodanig worden gebruikt en geen passagiers tegen vergoeding vervoeren. Charterschepen zijn geen pleziervaartuigen. Het type vaartuigen waarvoor het ICP aangevraagd kan worden zijn:

  • Zeilboten
  • Motorboten
  • Jetski’s
  • Rubberboot

Goed om te weten

  • Het ICP bevat de gegevens van de eigenaar en een beschrijving van het vaartuig.
  • Je kunt het ICP via onze webshop aanvragen.
  • Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je het ICP via de post.
  • Het ICP is twee jaar geldig.

Let op: Beschik je over een verlopen ANWB ICP, dan is jouw vaartuig niet bij ons bekend.

Meer informatie

Navigeer via knoppen hiernaast naar de gewenste vervolgstap.

 

Disclaimer: Het Watersportverbond heeft het recht om de aanvraag te wijzigen, weigeren of in te trekken. In geval van fraude zal het Watersportverbond aangifte doen bij de betreffende autoriteiten.

De partners van het Watersportverbond