Contributie

Contributie

Als je als vereniging lid bent van het Watersportverbond, betaal je jaarlijks een afdracht. De grondslag voor deze afdracht is het aantal leden van de vereniging . De contributie per lid wordt elk jaar vastgesteld in de najaarsvergadering van het Watersportverbond.

 

Type lidmaatschappen

Binnen het Watersportverbond zijn er meerdere type lidmaatschappen:

  • Lid: 1e* volwassen lid van het gezin 
  • Gezinslid: 2e (of meer) volwassen lid van het gezin met hetzelfde huisnummer en postcode als 'lid'
  • Jeugdlid: lid t/m 20 jaar oud

*Bij gelijke registratiedatum wordt het 1e lidmaatschap bepaald op basis van de geboortedatum. Het oudste lid is dan de eerste.

Voor gezinsleden en jeugdleden geldt een gereduceerd tarief (zie tabel hieronder). Het type lidmaatschap wordt automatisch berekend aan de hand van de geboortedatum, postcode en huisnummer van de opgegeven leden.

 

Contributieprijzen 2024

De contributie voor 2024 is vastgesteld op € 24,30 Voor volwassen kanoleden wordt dit bedrag per huisadres verhoogd met € 5,25 voor het Magazine Kanosport.

 

Watersportverenigingen Kanoverenigingen

Volwassenen (v.a. 21 jaar)

€ 24,30

€ 24,30 + € 5,25

Jeugd (tot 20 jr) / Gezinslid* 

€ 12,15

€ 12,15

 

De statuten en het huishoudelijk reglement van het Watersportverbond, evenals de jaarverslagen en het Meerjarenbeleidsplan zijn hier te vinden.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond