Restitutie contributie

Voor leden van jouw vereniging, die ook bij een of meerdere andere aangesloten watersportverenigingen lid zijn, is het mogelijk om gebruik te maken van de coulanceregeling: restitutie contributie.

Het kan voorkomen dat jouw leden ook lid zijn van een andere ‘aangesloten’ watersportvereniging. Wanneer dit het geval is kan er gebruik gemaakt worden van de coulanceregeling ‘restitutie contributie’. Leden hoeven namelijk maar via één vereniging contributie af te dragen aan het Watersportverbond.

Restitutie aanvragen

Om van deze regeling gebruik te maken, kunnen mensen die bij een of meerdere verenigingen lid zijn het onderstaande formulier invullen en toesturen naar het Watersportverbond via e-mail (finadmin@watersportverbond.nl) of per post:

Watersportverbond
t.a.v. Afdeling Dienstverlening
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht

Restitutie van dubbel betaalde contributie vindt enkel plaats tot 1 oktober van het lopende contributiejaar.

De partners van het Watersportverbond