Expertteam

Concreet maatwerk advies op verenigingsvragen

Het Watersportverbond Expert Team is een kenniscentrum van vrijwilligers van het Watersportverbond met hele specifieke kennis op, bijvoorbeeld, het gebied van sportondersteuning, juridische, fiscale, bouwtechnische, milieutechnische en organisatorische zaken. Zit je als verenigingsbestuurder met een vraag of probleem dan kun je deze vraag stellen en krijg je concreet advies van één van onze experts.

 

Hoe werkt het Watersportverbond Expert Team?

Zit je als verenigingsbestuurder met een vraag of probleem dan kun je deze vraag mailen naar vereniging@watersportverbond.nl. Graag zo duidelijk en concreet mogelijk je vraag of probleem aangeven, liefst met onderliggende documenten (denk aan reglementen, correspondentie etc.) Voorbeelden van onderwerpen kunnen zijn:

  • Juridisch advies
  • Onderhandelen met de gemeente
  • Milieuwetgeving
  • Vrijwilligerswerving
  • Accommodatie, bouwkundigenzaken
  • Fiscaliteit

Advies

Via onze verenigingsondersteuners komt de vraag terecht bij de juiste expert. Die neemt persoonlijk contact (telefoon/mail) met je op en geeft aan op welke termijn hij of zij een advies kan geven aan jouw vereniging. Dit is een eerste, korte analyse van de situatie waarbij in een aantal gevallen direct concrete hulp kan worden geboden. In complexere gevallen kan het zijn dat je het advies krijgt om hulp in te schakelen van, bijvoorbeeld, een aannemer of een advocaat.

Voor aangesloten verenigingen is het eerste advies van een deskundige meestal gratis. Als blijkt dat de vraag toch complexer is kan de expert aangeven dat er kosten verbonden zijn aan het advies. Dat zal dan vooraf door de deskundige aangegeven worden, zodat daarover afspraken gemaakt kunnen worden

De partners van het Watersportverbond