Subsidies

Exclusieve toegang tot subsidies

Voor specifieke subsidies wordt lidmaatschap van het Watersportverbond als voorwaarde gesteld door de subsidieverstrekker, zoals;

  • Subsidie Stimulering bouw en onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)
  • Stichting Waarborg Fonds Sport
  • Landelijke, provinciale of gemeentelijke subsidies, bijvoorbeeld voor kennismakingsactiviteiten en opleiding van instructeurs

De partners van het Watersportverbond