Toiletwater lozing

Lees meer over het lozen van toiletwater op het oppervlaktewater

Sinds 2009 geldt het verbod op het lozen van toiletwater op het oppervlaktewater door pleziervaartuigen. Havens met meer dan 50 ligplaatsen voor kajuitboten moeten een vuilwaterafzuiginstallatie hebben of die delen met een haven in de directe omgeving. Een boete voor een booteigenaar kan alleen gegeven worden bij een heterdaad. Doordat de pakkans klein is en het afgeven van vuilwater lang niet overal kan, wordt het lozingenverbod niet of nauwelijks nageleefd. In 2019 is daarom een motie ingediend en aangenomen in de Tweede Kamer dat de afvoer van toiletten naar het oppervlaktewater verzegeld moet worden. Op die manier wordt het onmogelijk gemaakt om nog te lozen.

Waarom het verbod?

Met name op plekken waar pleziervaart zich verzamelt in de zomer, is de concentratie van de E-colibacterie in het water te hoog. Dat kan bij zwemmers en watersporters die in direct contact komen met het oppervlaktewater (zoals kanoërs, suppers en zeilers in open boten) zorgen voor maag- en darmstoornissen, maar ook voor aandoeningen aan luchtwegen en gehoorgangen. Sinds 2009 geldt daarom het verbod op het lozen van toiletwater op het oppervlaktewater door pleziervaartuigen.

Wat nu?

Er zijn diverse alternatieven. We zetten er een aantal op een rij:

  • De afvoer verzegelen en een vuilwatertank plaatsen. In boten gebouwd na 1997 moet er ruimte zijn om een vuilwatertank in te bouwen. Er zijn in het hele land punten waar je je vuil water af kunt laten zuigen. Zie hier voor de kaart met de innamepunten
  • Een droogtoilet. hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Er zijn speciale zakken met een soort gel die alles opneemt. De zal kun je dichtknopen bij het afval gooien. Ook zijn er toiletten die de urine en de ontlasting scheiden. Urine mag geloosd worden. De ontlasting wordt opgevangen en bijvoorbeeld met zaagsel of iets anders bestrooid.
  • Er komen zuiveringsinstallaties op de markt. Met een zuiveringsinstallatie mag je wel lozen op het oppervlaktewater.
  • Een chemisch toilet (kun je in vrijwel iedere haven legen)

De partners van het Watersportverbond