Regioteam Limburg

Het Regioteam Limburg: voor alle watersporters op de Limburgse wateren!

Over watersport in de regio Limburg

De regio Limburg beslaat de hele provincie Limburg, van Eijsden, waar de Maas Nederland binnenkomt  tot de Sluis Sambeek.
Watersport in de regio Limburg is ontstaan in de zestiger en zeventiger jaren door de winning van grind en zand. Hier hebben wij de Limburgse Maasplassen aan te danken.  Voor watersport in Limburg is de Maasvallei bepalend, het hoogteverschil in de provincie zorgt voor meanderende toevoerstromen waarop het met kano en SUP goed recreëren is.

Deze Maasplassen zijn voor watersporters ideaal om van Limburg te genieten. De Limburgse watersport onderscheidt zich door haar grote diversiteit en variatie: van recreatieplassen tot grote vaarwegen met beroepsvaart en van schilderachtige haventjes tot de kades in Roermond en Maastricht. De combinatie van het water met de prachtige Limburgse natuur maakt deze regio uniek.

Op dit moment zijn er binnen de regio Limburg 12 Watersportverenigingen (met gezamenlijk ruim 1400 leden) lid van het Watersportverbond, variërend van motorbootverenigingen en zeilverenigingen tot kanoverenigingen. Kenmerkend voor deze regio is het grote aantal Duitse watersporters en als gevolg daarvan zijn er diverse kleinere verenigingen die (nog) geen lid zijn. 

De Maas is het hoofdvaarwater in de regio Limburg. Daar is de aandacht vooral gericht op de veiligheid voor de watersporter tijdens het gebruik van dit vaarwater in combinatie met beroepsvaart. Naast beroepsvaart en recreatief gebruik van het water is de regio Limburg ook een serieuze speler op sportief gebied. Met de organisatie van Nederlandse en Europese kampioenschappen voor diverse klasse zeilboten en natuurlijk de kanopoloërs van Viking Venlo die mooie resultaten boeken. 

Partijen waar het regioteam mee samenwerkt zijn o.a. gemeenten, Rijkswaterstaat en waterschappen. Elke regio heeft naast landelijke thema’s ook zijn specifieke regionale aandachtsgebieden. Actuele thema’s waar het regioteam Limburg samen met genoemde partijen aan werkt zijn bijvoorbeeld onderhoud van bruggen en kades van de vaarwegen, sluizen toegankelijk houden voor (motor)schepen en veiligheid op het water, het uitdiepen van hoofd- en nevenwater voor een goede doorvaart en bereikbaarheid van de havens en de Maasplassen. En natuurlijk denkt het regioteam ook mee over de organisatie van diverse activiteiten zoals ‘Optimist on Tour’ om basisschoolkinderen al jong te enthousiasmeren voor de watersport. Genoeg te doen dus voor het regioteam!

 

Het 5 puntenplan van het regioteam Limburg voor 2024:
  • Het 5-puntenplan voor 2024 wordt binnenkort gepubliceerd.

Het regioteam bestaat uit de volgende leden (Klik op een naam voor meer informatie):

Algemeen e-mailadres: limburg@watersportverbond.nl

Ook deel uitmaken van het Regioteam Limburg? Solliciteer nu!

In verband met het vertrek van enkele leden en de ambities van de regio is het Regioteam op zoek naar nieuwe collega’s. Interesse? Bekijk hier de Vacature Regioteamlid Limburg

 

De partners van het Watersportverbond