Regioteam Randmeren

Het regioteam Randmeren spant zich in voor de belangen van motorbootvaarders, zeilers, surfers en kanoërs.

De regio Randmeren bestaat uit de volgende vaargebieden: Gooimeer, Eemmeer, Eem, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Wolderwijd en Veluwemeer,  plus de binnenwateren van Flevoland.

In 1956 zijn de eerste Veluwerandmeren, Drontermeer en Veluwemeer, ontstaan na aanleg van oostelijk Flevoland. Toen in 1967 ook de dijken rond zuidelijk Flevoland werden gesloten, ontstonden het Wolderwijd en Nuldernauw samen met het Gooi- en Eemmeer. 

Het is een veelgebruikte vaarroute van de Randstad naar Friesland. De Randmeren en de rietlanden aan de oever zijn van internationaal belang voor moeras- en watervogels. Binnen de ecologische hoofdstructuur van Nederland vormen ze de belangrijkste schakel tussen de moerasgebieden van het Hollandse en Utrechtse laagveengebied enerzijds het Friese en Overijsselse anderzijds. De laatste vijftien jaar is de waterkwaliteit van de Randmeren verbeterd en zijn de fonteinkruid- en kranswiervelden teruggekeerd. De waterplanten, met name de fonteinkruiden, zijn lastig voor de watersport, maar belangrijk voor de natuur. Door te maaien wordt de waterplantengroei onder controle gehouden. 

Op dit moment zijn er binnen de regio Randmeren 24 Watersportverenigingen (met gezamenlijk ruim 4000 leden) lid van het Watersportverbond, variërend van motorbootverenigingen en zeilverenigingen tot kanoverenigingen.

 Het 5 puntenplan van het regioteam Randmeren voor 2023:
  • Maaien waterplanten: het beheersbaar houden van de waterplanten in de Randmeren in samenwerking met de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren en de Coöperatie Gastvrije Randmeren.
  • Het uitbreiden van bedieningstijden van bruggen en sluizen in en naar het binnenwater van Flevoland
  • Verdiepen van de delen van de Randmeren ten behoeve van bestrijding waterplanten. Dit is een langdurig project.
  • Behouden en verbeteren aanlegplaatsen op de eilanden
  • Op sterkte brengen van het regioteam
Het regioteam bestaat uit de volgende leden

 

Ook deel uitmaken van het Regioteam Randmeren? Solliciteer nu!

In verband met het vertrek van enkele leden en de ambities van de regio is het Regioteam op zoek naar nieuwe collega’s. Interesse? Bekijk hier de vacatures.

De partners van het Watersportverbond