Regioteam Randmeren

Het regioteam Randmeren spant zich in voor de belangen van motorbootvaarders, zeilers, surfers en kanoërs.

De regio Randmeren bestaat uit de volgende vaargebieden: Gooimeer, Eemmeer, Eem, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Wolderwijd en Veluwemeer,  plus de binnenwateren van Flevoland.

In 1956 zijn de eerste Veluwerandmeren, Drontermeer en Veluwemeer, ontstaan na aanleg van oostelijk Flevoland. Toen in 1967 ook de dijken rond zuidelijk Flevoland werden gesloten, ontstonden het Wolderwijd en Nuldernauw samen met het Gooi- en Eemmeer. 

Het is een veelgebruikte vaarroute van de Randstad naar Friesland. De Randmeren en de rietlanden aan de oever zijn van internationaal belang voor moeras- en watervogels. Binnen de ecologische hoofdstructuur van Nederland vormen ze de belangrijkste schakel tussen de moerasgebieden van het Hollandse en Utrechtse laagveengebied enerzijds het Friese en Overijsselse anderzijds. De laatste vijftien jaar is de waterkwaliteit van de Randmeren verbeterd en zijn de fonteinkruid- en kranswiervelden teruggekeerd. De waterplanten, met name de fonteinkruiden, zijn lastig voor de watersport, maar belangrijk voor de natuur. Door te maaien wordt de waterplantengroei onder controle gehouden. 

Op dit moment zijn er binnen de regio Randmeren 24 Watersportverenigingen (met gezamenlijk ruim 4000 leden) lid van het Watersportverbond, variërend van motorbootverenigingen en zeilverenigingen tot kanoverenigingen.

 Het 5 puntenplan van het regioteam Randmeren voor 2024:
  • Behoud vaarwater; met de Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren overleggen over de maaiplannen voor dit jaar om te bereiken dat zoveel mogelijk water te gebruiken is voor waterrecreatie
  • Coördinatie verruiming vaarwater; bespreken met Rijkswaterstaat van gewenste aanpassingen van knelpunten  in Gooi- en Eemmeer en  het verdiepen van richel in het Wolderwijd.
  • Inrichting korte en lange termijn Randmeren; door deelname aan het gebruikersoverleg van Rijkswaterstaat en samenwerking  met de Gastvrije Randmeren zorgen dat de belangen van de waterreactie op een goede wijze worden meegenomen
  • Banden aanhalen met Watersportverenigingen; ruggespraak en informatie via contactpersonen bij watersportverenigingen organiseren
  • Regioteam versterken; met oog voor representatie van de verschillende gebieden binnen de Randmeren het team uitbreiden

Het regioteam bestaat uit de volgende leden

 

Ook deel uitmaken van het Regioteam Randmeren? Solliciteer nu!

In verband met het vertrek van enkele leden en de ambities van de regio is het Regioteam op zoek naar nieuwe collega’s. Interesse? Bekijk hier de vacature.

De partners van het Watersportverbond