Regioteam Rivierengebied

In het Rivierengebied kom je als watersporter in aanraking met beroepsvaart. Het regioteam Rivierengebied wil de veiligheid voor jou als watersporter vergroten.

De regio Rivierengebied bestaat uit de volgende vaargebieden: IJssel, Arnhem tot aan Zwolle, Oude IJssel, Apeldoorns Kanaal, Bussloo, Nederrijn, Lek ten oosten van en inclusief Schoonhoven, Bijland, Merwedekanaal, Linge.

Watersport in de regio Gelderland is ontstaan door de winning van grind en zand langs de IJssel, de Nederrijn en Lek, waardoor recreatiegebieden ontstonden zoals onder andere Rhederlaag, waar vijf jachthavens zijn. De Gelderse watersport heeft een grote diversiteit en variatie: van recreatieplassen tot grote vaarwegen met beroepsvaart en van schilderachtige haventjes tot de kades in onder andere Arnhem, Nijmegen en Zutphen. De combinatie van de meanderende Gelderse IJssel met de natuur maakt ook deze regio, zoals zovele waterrijke regio’s, uniek.

De ontwikkeling en uitvoering van het Deltaprogramma speelt een grote rol in de regio Rivierengebied. Door de opwarming van de aarde heeft het Rivierengebied in de toekomst een grotere kans op overstromingen. Door dijken deels te verleggen, krijgen rivieren meer ruimte om overtollig water kwijt te kunnen. Regioteam Rivierengebied houdt daarbij de belangen van de watersporters goed in de gaten. 

Naast de rivieren is de afgelopen decennia enorm veel zand gewonnen. Deze zandgaten bieden voor watersporters een mooie plek om te recreëren. Regioteam Rivierengebied maakt zich sterk om de zandgaten voor iedereen veilig en toegankelijk te maken. 

 

Het 5 puntenplan van het regioteam Rivierengebied voor 2024:

  • De waterstand problematiek in onze regio  - Zowel hoog- als laagwater-niveau vormt een zorgpunt in regio Rivierengebied. Ons streven is meer duidelijkheid te verstrekken welke afwegingen de overheid hierin maakt en welke inbreng tot verbetering wij hierin kunnen hebben.
  • Beheer van de waterdieptes op Rhederlaag. -  Met name 's zomers komt het geregeld bij laag water voor dat er ondieptes zijn die aanzienlijk minder zijn dan 1,50m. Zandsuppletie is wellicht oorzaak dat de bodemstructuur nog al eens wijzigt met als consequentie dat met name voor kielboten er een onveilige situatie ontstaat op het water.  Er dienen dan ook goede afspraken gemaakt te worden met degene verantwoordelijk voor dit water om de diepte tenminste op 1,70m te brengen en te onderhouden. En daarnaast tijdig de ondiepe plekken op correcte wijze te markeren.
  • Handhaving op het water - Binnen regio Rivierengebied constateren meerdere watersportverenigingen dat er door waterpolitie en BOA's onvoldoende toezicht is. Dit kan leiden tot het structureel niet naleven van vaarregels van waaruit gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. In dialoog zoeken wij naar een oplossing hoe handhaving verbeterd kan worden.
  • Verduurzaming - We willen aandacht besteden aan de mogelijkheden tot verduurzaming en zullen daartoe een regioavond met deskundigen op dit gebied gaan organiseren.
  • Rivierklimaatpark IJsselpoort - Momenteel verkeert het ontwerpbesluit van omgevingsplan, projectplan en vergunningen nog in de plan uitwerkfase. Van onze kant willen wij als regio Rivierengebied Watersportverbond betrokken zijn en blijven om de hieruit volgende consequenties voor de aangesloten watersportverenigingen in dit gebied van dichtbij te volgen.


Het Regioteam Rivierengebied

Het regioteam bestaat uit de volgende leden 

  • Maarten Esser - regiovertegenwoordiger l rivierengebied@watersportverbond.nl
  • Wilco Hendriks

 

Ook deel uitmaken van het Regioteam Rivierengebied? Solliciteer nu!

In verband met het vertrek van enkele leden en de ambities van de regio is het Regioteam Rivierengebied op zoek naar nieuwe collega’s. Interesse? Klik hier voor de vacature.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond