Regioteam Rivierengebied

In het Rivierengebied kom je als watersporter in aanraking met beroepsvaart. Het regioteam Rivierengebied wil de veiligheid voor jou als watersporter vergroten.

De regio Rivierengebied bestaat uit de volgende vaargebieden: IJssel, Arnhem tot aan Zwolle, Oude IJssel, Apeldoorns Kanaal, Bussloo, Nederrijn, Lek ten oosten van en inclusief Schoonhoven, Bijland, Merwedekanaal, Linge.

Watersport in de regio Gelderland is ontstaan door de winning van grind en zand langs de IJssel, de Nederrijn en Lek, waardoor recreatiegebieden ontstonden zoals onder andere Rhederlaag, waar vijf jachthavens zijn. De Gelderse watersport heeft een grote diversiteit en variatie: van recreatieplassen tot grote vaarwegen met beroepsvaart en van schilderachtige haventjes tot de kades in onder andere Arnhem, Nijmegen en Zutphen. De combinatie van de meanderende Gelderse IJssel met de natuur maakt ook deze regio, zoals zovele waterrijke regio’s, uniek.

De ontwikkeling en uitvoering van het Deltaprogramma speelt een grote rol in de regio Rivierengebied. Door de opwarming van de aarde heeft het Rivierengebied in de toekomst een grotere kans op overstromingen. Door dijken deels te verleggen, krijgen rivieren meer ruimte om overtollig water kwijt te kunnen. Regioteam Rivierengebied houdt daarbij de belangen van de watersporters goed in de gaten. 

Naast de rivieren is de afgelopen decennia enorm veel zand gewonnen. Deze zandgaten bieden voor watersporters een mooie plek om te recreëren. Regioteam Rivierengebied maakt zich sterk om de zandgaten voor iedereen veilig en toegankelijk te maken. 

 

Het 5 puntenplan van het regioteam Rivierengebied voor 2022:

  • Samenwerking beroepsvaart. In het rivierengebied vaart veel beroepsvaart. Het regioteam overlegt regelmatig met betrokken partijen over hoe we veilig samen de vaarweg kunnen gebruiken.
  • Integraal Rivier Management. Dit is een project waarbij gekeken wordt naar de toekomst van de grote rivieren vanuit verschillende invalshoeken, onder andere drinkwatervoorziening, scheepvaart, waterafvoer, landbouw, maar ook recreatie.
  • Behoud en uitbreiding vaarwater. Het regioteam probeert afsluiting van de Maneswaard te voorkomen en de Randwijkse Waarden toegankelijk te maken voor watersport. 
  • Handhaving. Op bepaalde plaatsen wordt te hard gevaren. Dit is een gevaar voor andere vaarweggebruikers. Het regioteam heeft regelmatig contact met diverse vaarwegbeheerders oververbetereing van de handhaving. 
  • Behouden en uitbreiden bedieningstijden bruggen en sluizen op de Oude IJssel.

Het Regioteam Rivierengebied

Het regioteam bestaat uit de volgende leden 

 

Ook deel uitmaken van het Regioteam Rivierengebied? Solliciteer nu!

In verband met het vertrek van enkele leden en de ambities van de regio is het Regioteam Rivierengebied op zoek naar nieuwe collega’s. Interesse? Klik hier voor de vacature.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond