Brielse Meer

Brielse Meer

Pal tegen de Botlek en Europoort aan ligt een recreatieplas.  Aan die plas ligt de beroemde geuzenstad Den Briel. Waterrecreatie bovenop de petrochemie. Dat zal ongetwijfeld een bijzondere reden hebben. We gaan op onderzoek.

Kenmerken 
  • type vaartocht : plassentocht
  • karakteristieken : min of meer landelijk gebied tussen de petrochemie en grote scheepvaart
  • aanvaarroute over groot water : Nieuwe Maas (Het Scheur) of Oude Maas
  • diepgang : gemiddeld 6m, in het voedingskanaal hier en daar 1,5 m
  • overige beperkingen : op twee gedeelten is de maximumsnelheid 6 in plaats van 12 km/u
Geuzen is een scheldnaam die komt van ‘gueux’ (gajes). Onze nationale trots was in feite een clubje schorremorrie…

Het Brielse Meer van nu is de afgedamde Brielse Maas van vroeger. Nadat de Nieuwe Maas en de Oude Maas samen waren gekomen splitste het water zich bij Rozenburg. Boven het eiland in Het Scheur en eronder in de Brielse Maas. En gezamenlijk vormden ze verderop de Maasmonding in zee. Den Briel zou natuurlijk nooit zo’n faam hebben kunnen krijgen, als die stad geen verbinding met de zee had gehad. Verzilting maakte het echter noodzakelijk deze Maastak af te dammen. De scheepvaartfunctie van de oude zeearm is overgenomen door de Nieuwe Waterweg, het Calandkanaal en het Hartelkanaal. Door een sluis aan de andere kant te bouwen, ontstond kunstmatig het Brielse Meer. Het is dus bepaald niet ontworpen als recreatieplas.

De tekst hiernaast omvat highlights uit het gelijknamige hoofdstuk van het boek 'Hollands water'. Zin in het hele verhaal en nog 44 andere hoofdstukken over vaargebieden en steden ? Ga naar de site of bekijk eerst het inkijkexemplaar!

© Pim van der Marel 2022

Voedingskanaal en Meer

De verbinding tussen de Oude Maas en het Brielse Meer loopt via het voedingskanaal. Voeding slaat op de aanvoer van zoet water. De primaire functie van het Brielse Meer is het fungeren als zoetwaterbuffer om de verzilting van Voorne-Putten tegen te gaan. Het voedingskanaal is zo’n 8 kilometer lang en loopt van Spijkenisse naar Zwartewaal. Dat het Brielse Meer zelf – als voormalige rivier - een langgerekt meer is zal weinig verbazing wekken. Het is zo’n 10 kilometer lang en heeft als bekende plaatsen Brielle en Oostvoorne. Na de afdamming heeft het zich snel ontwikkeld tot een in de regio belangrijk watersport- en recreatiegebied. Er is een keur aan jachthavens en 3x24 aanlegplaatsen, kampeergelegenheden, stranden en ligweiden. Door de bebossing van de oevers kun je genieten van fraai natuurschoon, meestal zonder last te hebben van horizonvervuiling. Er worden in het gebied af en toe bevers gesignaleerd. En dat met de petrotanks van Vopak op minder dan 2 kilometer !

 

Historie

Naamgever van de rivier en nu het meer is vestingstad Brielle, ooit de vijfde stad van het gewest Holland. Op een luchtfoto of kaart kun je het kenmerkende sterpatroon van de stadswallen en verdedigingsgrachten niet missen. De stadswallen, aangelegd volgens het oud-Nederlandse vestingstelsel, zijn nog volledig intact. Daarmee is Den Briel de best bewaarde vestingstad van ons land. De inname van Brielle door de watergeuzen markeerde het begin van de opstand tegen Filips II. Feitelijk is 1 april 1572 daarmee de geboortedatum van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

 

Variatie

Het Brielse Meer kenmerkt zich door veel variatie. Er zijn overal kreken waar je kunt afmeren en daar wordt op grote schaal gebruik van gemaakt. Er zijn ook veel eilanden waarin soms opvallend leuke haventjes zijn aangelegd. Die worden net als de kreken druk bevolkt door kleine en middelgrote jachten, meestal afkomstig uit  Zuid-Holland. In het gebied zijn ook wat drijvende aanlegplaatsen gemaakt. Het gebied rond Brielle is het drukst bevaren. Dat is ook wel logisch want het bevaarbare water in Brielle is bijna één grote jachthaven. Voor dagrecreanten is er voldoende bootverhuur en ander vermaak. En ook qua horeca is er ruim voldoende aanbod. Er zijn verschillende restaurants en eettenten waar je met zicht op je boot op het terras kunt plaatsnemen. Kortom, het is een meer dan volwassen recreatiegebied. Waar je wel tegen moet kunnen is dat je vanuit elke hoek op het meer altijd wel een windturbine in het vizier hebt. Maar ach, dat wekt tenminste de suggestie dat er in dit gebied ook volop met schone energie wordt gewerkt…

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond