Waterplanten

Waarom zo’n probleem en wat doen wij er aan?

Waterplanten, zoals fonteinkruid en kranswier, maken water schoon. In de zomer groeien  planten als fonteinkruid echter zo snel, dat zij een drijvende soep van planten vormen op veel wateren in Nederland. Zeil- en motorboten lopen hierin vast. 


Lange en korte termijn oplossingen

Het Watersportverbond zoekt actief naar oplossingen om de problemen voor watersporters zo veel mogelijk te beperken. Sinds 2015 werkt het Watersportverbond samen met verschillende partijen om waterplanten te maaien. Samen met partners wordt ook gezocht naar oplossingen voor de langere termijn, zoals het verdiepen van vaarwater.


Maaien

Een oplossing voor de korte termijn is het maaien van de waterplanten. Voor zowel de Randmeren als Markermeer/IJmeer heeft het Watersportverbond samen met Hiswa-Recron twee stichtingen opgericht die zich bezighouden met het maaien van de waterplanten. Dit zijn de Stichting maaien waterplanten Randmeren en de Stichting maaien waterplanten IJmeer Markermeer. Aan het vaarwater gelegen gemeenten, de provincies en Rijkswaterstaat financieren dit. De stichtingen geven opdracht voor het maaien of adviseren hierin. Als er voldoende budget is, zoals de afgelopen jaren, kan er twee keer per vaarseizoen gemaaid worden. 


Waterplantmelder

Problemen door de groei van waterplanten doen zich onder andere voor op de Randmeren, Markermeer/IJmeer en op de Belterwiede. Maar ook op andere plaatsen krijgen we meldingen van overlast. 

Om in kaart te brengen op welke plaatsen waterplanten voor overlast zorgen, is de app en website ‘Waterplantmelder’ gelanceerd. Hiermee roepen betrokken organisaties de hulp in van vaarweggebruikers, waterrecreanten en andere betrokkenen. Bezoek de website of download de app gratis in de Google Play Store of Apple App Store.


Last van waterplanten?

Heb jij last van waterplanten? Heb je ideeën voor de aanpak van waterplanten? Of zoek je gelijkgestemden om de overlast in jouw regio aan te pakken? Wij gaan graag met je in gesprek en denken met je mee. Samen zoeken we naar oplossingen en samenwerkingsverbanden.

 

Waar is het Watersportverbond actief?

De partners van het Watersportverbond