Varen in het buitenland

Hier vind je alles over het aanvragen en opzeggen van het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP).

Het ICP

Het Watersportverbond is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als één van de bonden die in Nederland bevoegd is om het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP) uit te geven. In Nederland is voor de meeste categorieën pleziervaartuigen geen registratieplicht. Binnen Europa is het daarentegen in vrijwel alle landen verplicht om over een officieel registratiebewijs te beschikken. Om bovenstaande redenen is het ICP in het leven geroepen. Met het ICP kun je met jouw pleziervaartuig binnen een groot aantal Europese binnen- en kustwateren varen.

Let op: Een ICP is uitdrukkelijk geen bewijs van nationaliteit en registratie zoals de zeebrief en geeft niet het recht de Nederlandse vlag te voeren. Het ICP is dan ook niet in alle landen geldig. Kijk hier in welke landen het ICP wél geldig is. Als je naar je naar een land wilt waar het ICP niet geldig is, is de zeebrief op dit moment het enige alternatief. Kijk onder Zeebrief voor meer informatie over de Zeebrief.

 

Definitie pleziervaartuigen ICP

Pleziervaartuigen zijn schepen niet langer dan 24 meter die uitsluitend als zodanig worden gebruikt en geen passagiers tegen vergoeding vervoeren. Charterschepen zijn geen pleziervaartuigen. Het type vaartuigen waarvoor het ICP aangevraagd kan worden zijn:

  • Zeilboten
  • Motorboten
  • Jetski’s
  • Rubberboot

Goed om te weten

  • Vanaf heden geldt een aangescherpt aanvraagprocedure. Het ICP is niet meer aan te vragen door niet Nederlanders tenzij zij langer dan vijf jaar woonachtig zijn in Nederland. 
  • Het ICP bevat de gegevens van de eigenaar en een beschrijving van het vaartuig.
  • Je kunt het ICP aanvragen op Mijn.Watersportverbond.
  • Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je het ICP via de post. Het is niet mogelijk om het ICP per mail te ontvangen. 
  • Het ICP is twee jaar geldig.
  • Het ICP bevat geen foto van het vaartuig

Let op: Beschik je over een laatste ICP uitgegeven voor 1 januari 2021, dan is het ICP verlopen en jouw ICP/vaartuig in Mijn.Watersportverbond niet meer bekend.

Update: Herziening ICP

Let op! Ga je op vakantie in het buitenland? Bereid je dan goed voor en check de voorwaarden van het ICP én in welke landen het ICP geldig is. Sinds 1 maart 2021 geldt een aangescherpte aanvraagprocedure. Het ICP is alleen geldig voor natuurlijke personen met een Nederlands nationaliteit of natuurlijke personen die minstens vijf jaar in Nederland woonachtig zijn. Het 'oude' ofwel uw huidige ICP blijft geldig tot vervaldatum.

Navigeer via de knoppen hiernaast voor meer informatie over de aangescherpte procedure per onderwerp. 

Bekijk hier de meest gestelde vragen ten aanzien van de herziening van het ICP.

 

Meer informatie

Navigeer via knoppen hiernaast naar de gewenste vervolgstap.

 

Disclaimer: Het Watersportverbond heeft het recht om de aanvraag te wijzigen, weigeren of in te trekken. In geval van fraude zal het Watersportverbond aangifte doen bij de betreffende autoriteiten.

De partners van het Watersportverbond