ICP verlengen

Het ICP is een officieus eigendomsbewijs dat je iedere twee jaar verlengt. Wij vertellen je hoe je dat kunt doen.

Let op; vanaf heden geldt een aangescherpt aanvraagprocedure. 

 

Een ICP verlenging kun je aanvragen wanneer uw ICP verlopen is of maximaal 60 dagen voor de vervaldatum. Een ICP verlenging vraagt u aan via onze webshop door te kiezen voor een ICP reguliere – of spoedaanvraag.

Op het moment dat je een keuze hebt gemaakt tussen een reguliere- of spoedaanvraag, kies je voor een bestaand vaartuig. Jouw bestaande vaartuig wordt alleen zichtbaar in je account op het moment dat je onder hetzelfde account inlogt als waarmee je de aanvraag destijds hebt gedaan. 

Een ICP verlenging houdt in dat je een nieuwe aanvraag doet voor een bestaand vaartuig. Ondanks dat je bij een eerdere aanvraag al documenten hebt toegestuurd, dien je opnieuw de benodigde documenten aan te leveren. De benodigde documenten die je moet aanleveren vind je terug onder 'ICP aanvragen'

Let op; vanwege de aangescherpte aanvraagprocedure bieden eerder uitgegeven ICP's geen garantie voor het verstrekken van een nieuw ICP. 

 


Disclaimer: Het Watersportverbond heeft het recht om de aanvraag te wijzigen, weigeren of in te trekken. In geval van fraude zal het Watersportverbond aangifte doen bij de betreffende autoriteiten.

De partners van het Watersportverbond