ICP wijzigen

Het ICP is een officieus eigendomsbewijs dat je iedere twee jaar verlengt. Je kan tussentijds een wijziging aanbrengen.

Tussentijds wijzigen 

Er kan een tussentijdse wijziging aangebracht worden op een geldig ICP. Hiervoor dien je het originele ICP per post naar ons toe te sturen. Op het moment dat wij het originele ICP ontvangen hebben ontvangen, kun je in Mijn.Watersportverbond de wijziging doorvoeren en versturen wij vervolgens het gewijzigde ICP naar je retour. 

Stuur het originele ICP naar:

Watersportverbond
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht

Kosten

Niet-leden: € 24,70
Leden: €18,65

Wijziging voor verlenging 

De datum uitgifte en vervaldatum worden niet aangepast met een tussentijdse wijziging. Mocht je een wijziging willen doen voor een verlenging, pas dan de gegevens aan in het online aanvraagformulier van de verlenging in Mijn.Watersportverbond.


Disclaimer: Het Watersportverbond heeft het recht om de aanvraag te wijzigen, weigeren of in te trekken. In geval van fraude zal het Watersportverbond aangifte doen bij de betreffende autoriteiten.

De partners van het Watersportverbond