Veilig uit, veilig thuis! De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is een belangrijke partner van het Watersportverbond. Sinds 1894 helpt en redt de KNRM mensen in nood op het water. De redders en reddingboten komen in actie na een alarmering. Met 45 reddingstations langs de kust, 75 reddingboten en 1.400 vrijwilligers komt de KNRM meer dan 2.000 keer per jaar in actie voor noodmeldingen waarbij ruim 3000 mensen worden geholpen of gered.

Groei aantal watersporters en snelheden watersporten

Met de groei van de populariteit van de watersport, de groei aan nieuwe watersporten waar nog hogere snelheden aan de orde zijn (foilen), stijgt het aantal noodgevallen, zoals verdrinking, verwonding, materiaalschade en ongerief, waar de KNRM voor uitrukt. Daarom is de inzet op preventie belangrijker dan ook. Het Watersportverbond trekt dan ook nauw op met de KNRM om watersporters bewust te maken van de juiste voorbereiding om zo veilig uit én veilig thuis te komen.

Als maatschappelijke organisatie wil de KNRM bijdragen aan een veilig recreatief gebruik van het water. Door aandacht te besteden aan preventie moeten verdrinking, verwonding, materiaalschade en ongerief bij de waterrecreant worden voorkomen. De KNRM hanteert als uitgangspunt bij haar preventieprogramma: veilig uit, veilig thuis!

Uitgangspunten voor een veilige vaart

De belangrijkste uitgangspunten voor een veilige vaart stelt de KNRM als volgt op:

  • Bereidt je goed voor op een vaartocht
  • Ken de vaarregels
  • Weet hoe je snel hulpdiensten kunt inschakelen
  • Wees je bewust van de noodzaak de motor en accu goed te controleren doet dat
  • Voor de ervaren zeiler/motorbootvaarder: Wees scherp op een goede vaartocht voorbereiding
  • Voor de onervaren zeiler/motorbootvaarder: vergroot je kennis, houding en gedrag om veilig te kunnen varen 
  • Voor alle zeilers/motorbootvaarders: weet waar gedoken wordt en ken de betekenis van seinvlag A

Trainingen voor zeezeilers en watersporters

Met regelmaat verzorgt de KNRM lezingen voor groepen van dertig personen of meer. Het programma bestaat uit een korte inleiding over het werk van de KNRM, vertoning van een film en gelegenheid tot het stellen van vragen of het aangaan van discussies.

Ook organiseert samenwerkingspartner STC-KNRM op aanvraag speciale trainingen voor zeezeilers en watersporters. Als Offshore trainingscentrum zorgt zij ervoor dat iedereen die op zee werkt of vaart ook weer veilig thuiskomt. 

Zie voor meer informatie over de KNRM https://www.knrm.nl/ 

De partners van het Watersportverbond