Vaarvoorbereiding met behulp van Nautin

Bereid je met behulp van actuele nautische informatie voor op je vaartocht

Nautin maakt van vaarvoorbereiding een feestje

Er zijn steeds meer initiatieven, websites en apps die je van relevante informatie kunnen voorzien voorafgaand aan je vaartocht. Eén van de initiatieven is de website van de stichting Nautin. Het doel van deze stichting is het bundelen en beschikbaar stellen van actuele nautische informatie voor de pleziervaart. Zij doen dit met een grote groep vrijwilligers die hun expertise en ervaring delen.

Door alle informatie voor de voorbereiding van een vaartocht op één plek te ontsluiten dragen ze bij aan een leuke en veilige vaartocht. En is het, net als je vakantie of een uitgebreidere vaartocht voorbereiden, zelfs voor een kort tochtje een feestje om te kijken waar je vandaag naartoe gaat varen en wat je onderweg tegenkomt. 

 

Wat vind je op nautin.nl?

Op de website van Nautin staat uitgebreide informatie over actuele posities van boeien in Nederland en op de Duitse Wadden. Voor varen op ruime binnenwateren, kustwateren van Nederland, België en Duitsland vind je er onderen andere stroomkaarten, en een overzicht van alle vaarwegen en marifoonkanalen. De informatie op de website komt rechtstreeks van organisaties als Rijkswaterstaat, de Hydrografische dienst, de Duitse overheid en het KNMI. 

Veel informatie op de site is vrij toegankelijk. Kostbaardere informatie, zoals bijvoorbeeld de QuikTide app, is alleen beschikbaar voor donateurs of leden van de Wadvaarders, Toerzeilers, Kustzeilers of Philips Zeezeilvereniging. Ben je nieuwsgierig hoe jij toegang tot deze informatie kunt verkrijgen? Wil jij ook toegang tot de meest actuele informatie? Dan kun je zelf ook donateur worden van Nautin

 

Hoog of laag water? Check de QuickTide app!

Het programma QuickTide berekent wanneer je een ondiepte kunt passeren en kun je zien of je nog onder de brug door kan die je op je vaarroute tegenkomt. De tijden van passeren worden berekend met de actuele verwachting van de waterstand door Rijkswaterstaat en de meest recente peiling van de vaargeul. 


Daarnaast geeft het programma tijden van hoog- en laagwater, accurate waterstanden per 10 minuten, actuele dieptegegevens van de Waddengeulen, brughoogtes op getijdenwater en berekeningen voor vastlopen en droogvallen. Alles wat je vooraf als schipper hoeft te doen is het invoeren van de diepgang van je boot. Op de website van Nautin vind je meer informatie over de Quicktide app.

 

 

 

 

 

De partners van het Watersportverbond