Varen doe je samen! voor veiligheid op het water.

‘Varen doe je Samen!’ is een samenwerkingsverband tussen partijen uit de pleziervaart, beroepsvaart en vaarwegbeheerders met als doel de verkeersveiligheid op de Nederlandse vaarwegen te bevorderen door middel van veiligheidscampagnes. Het Watersportverbond is vanaf de start in 2007 partner en is mede-ondertekenaar van het hoofdconvenant. 

Vijftien partners

Varen doe je samen bestaat uit vijftien samenwerkende partijen. Naast het Watersportverbond zijn dat: Rijkswaterstaat, de Provincies, Unie van Waterschappen, Port of Amsterdam, Port of Rotterdam, Koninklijke Schuttevaer, KNRM, Reddingsbrigade, KNMC, HISWA, Netwerk Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland, Koninklijke Marine, Politie.

Voorlichting over vaarregels

Met beroepsvaart, zowel binnenvaart als zeevaart, passagiersschepen en allerlei soorten recreatievaartuigen wordt het steeds drukker op het water. Voorlichting over vaarregels wordt daarom steeds belangrijker om de veiligheid op het water te waarborgen. 

De website varendoejesamen.nl staat hierbij centraal. Hier is alle informatie te vinden over je vaaruitrusting, je reisvoorbereiding en over veiligheid op het water. Over diverse onderwerpen vind je achtergronden en tips. Je kunt ze als brochures downloaden, dan heb je de informatie altijd bij de hand. In de gratis app vind je alles ook terug, ook de knooppunten.

Praktijkdagen

Er zijn ook praktijkdagen waarop je het varen in drukke vaargebieden, zoals havens, zelf kunt ervaren en je kennis verder kan uitbreiden. Deze zijn aanvullend aan het vaarbewijs, vaaropleidingen en watersportcursussen. Praktijkdagen worden in samenwerking met watersportverenigingen, Rijkswaterstaat en havenbedrijven regelmatig en door het hele land georganiseerd.

Met de samenwerking ‘Varen doe je samen’ zorgen wij voor de beste en meest actuele  voorlichting en vaarregels ten aanzien van veiligheid op het water. Wie zich bewust is van potentiële risico’s, en inzicht, kennis en ervaring heeft op het gebied van varen, zal veiliger varen dan iemand die dit niet of minder heeft. 

Ga hier naar de site van Varen doe je samen!

Lees hier de laatste nieuwsbrief van Varen doe je samen!

De partners van het Watersportverbond