Regioteam Brabant

Het regioteam Brabant spant zich in voor de belangen van motorbootvaarders, zeilers, surfers en kanoërs in de regio Brabant.

De regio Brabant bestaat uit de volgende vaargebieden: Merwedelanden, Dordtse Biesbosch, Brabantse Biesbosch, Nieuwe Merwede, Beneden Merwede, Boven Merwede, Amer, Maas vanaf sluis Sambeek, Mookse Plassen, afgedamde Maas, provincie Brabant, Waal, Maas-Waalkanaal.

Het regioteam Brabant spant zich in voor de belangen van motorbootvaarders, zeilers, surfers en kanoërs. De focus van het regioteam is het openhouden en uitbreiden van vaarwegen en het behouden en zo mogelijk uitbreiden van aanlegplaatsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verbetering van de openingstijden van de bruggen in Dordrecht en Gorinchem, de recreatiebetonning op de Waal, behoud van de doorvaart in Den Bosch, de nevengeul en een nieuw watersportgebied bij Nijmegen, de aanpassingen aan de Brabantse kanalen, nieuwe aanlegplaatsen voor passanten in de Biesbosch, Breda, Zevenbergen en in de kanalen. Behoud van varen in de Biesbosch, openstellen van beken in beheer van de waterschappen voor het kanoën, aansluiting op de Belgische wateren en varen achter de nieuwe langsdammen op de Waal.

De ontwikkeling en uitvoering van het Deltaprogramma is een hot item in de regio Brabant. De verwachte klimaatverandering maakt verhoging van dijken en extra ruimte voor de rivieren noodzakelijk. Het regioteam is nauw betrokken bij de verschillende projectgroepen om maximaal de kansen voor de watersport te benutten. Uiteraard staan we verenigingen bij als het gaat om bijvoorbeeld verplaatsing van de havens, het inspelen op de laatste ontwikkelingen in de watersport of problemen met overheden.

Regiovertegenwoordiger

Vacant, e-mail: brabant@watersportverbond.com.

De partners van het Watersportverbond