Regioteam Randmeren

Het regioteam Randmeren spant zich in voor de belangen van motorbootvaarders, zeilers, surfers en kanoërs.

De regio Randmeren bestaat uit de volgende vaargebieden: Gooimeer, Eemmeer, Eem, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer, Drontermeer en Vossemeer plus de binnenwateren van Flevoland.

Het maaien van waterplanten is voor regioteam Randmeren een grote prioriteit. In het Veluwemeer en het Wolderwijd, maar ook in het Gooi- en Eemmeer groeien steeds meer waterplanten. Op zich een positief signaal, want het betekent dat de waterkwaliteit verbetert. Keerzijde van de medaille is dat de overlast voor de watersport steeds groter wordt. Kleine open boten en surfplanken lopen vast in grote en dichte velden waterplanten; grote zeil- en motorjachten melden schade aan schroefas en schroef of motorschade. De oplossing is simpel: maaien. Probleem is echter wie de kosten daarvan moet betalen. Regioteam Randmeren is deze zomer een proef gestart door met vrijwilligers de waterplanten te lijf te gaan.

In het Deltaprogramma wordt gekeken naar het toekomstig waterpeil van het IJsselmeer, Markermeer en dus ook het Gooi- en Eemmeer. Doel is om ervoor te zorgen dat we met alle klimaatveranderingen in de toekomst ook nog droge voeten houden. Veranderingen in het waterpeil hebben gevolgen voor de watersport. Wordt het peil verhoogd, dan neemt de doorvaarthoogte van vaste bruggen af, wat zeker een probleem is voor de Hollandse Brug. Ook kunnen voorzieningen in havens onder water komen te staan. Wordt het peil verlaagd, dan worden vaargeulen en havens ondieper met alle baggerkosten van dien. Regionale vertegenwoordigers van het Watersportverbond zijn bij alle plannenmakerij betrokken.  


Regiovertegenwoordiger

Vacant

De partners van het Watersportverbond