Regioteam Rivierengebied

In het Rivierengebied kom je als watersporter in aanraking met beroepsvaart. Het regioteam Rivierengebied wil de veiligheid voor jou als watersporter vergroten.

De regio Rivierengebied bestaat uit de volgende vaargebieden: IJssel, Arnhem tot aan Zwolle, Oude IJssel, Apeldoorns Kanaal, Bussloo, Nederrijn, Lek ten oosten van en inclusief Schoonhoven, Bijland, Merwedekanaal, Linge.

De ontwikkeling en uitvoering van het Deltaprogramma is een hot item in de regio Rivierengebied. Door de opwarming van de aarde heeft het Rivierengebied in de toekomst een grotere kans op overstromingen. Door dijken deels te verleggen, krijgen rivieren meer ruimte om overtollig water kwijt te kunnen. Regioteam Rivierengebied houdt daarbij de belangen van de watersporters goed in de gaten. 

In het Rivierengebied is de afgelopen decennia enorm veel zand gewonnen. Deze zandgaten bieden voor watersporters een mooie plek om te recreëren. Regioteam Rivierengebied maakt zich sterk om de zandgaten voor iedereen veilig en toegankelijk te maken. Ook in het Rivierengebied kom je als watersporter in aanraking met de beroepsvaart. Om de veiligheid te vergroten is het belangrijk dat je weet wat je doet. Regioteam Rivierengebied wil de veiligheid vergroten via de website www.varendoejesamen.nl. Daar zijn de belangrijkste vaarwegknooppunten te vinden. De kaarten laten zien hoe je als watersporter op een veilige en vlotte manier de knooppunten met de beroepsvaart kan passeren. In het Rivierengebied worden evenals elders veelvuldig presentaties "Varen doe je samen!" verzorgd. Vraag jouw regiovertegenwoordiger voor meer informatie.


Regiovertegenwoordiger

Onno Walda 06-55747611, e-mail: rivierengebied@watersportverbond.com

De partners van het Watersportverbond