Regioteam Vecht en Plassen

De regio Vecht en Plassen is voor watersporters een heerlijk gebied om te recreëren en bij uitstek geschikt om vertrouwd te raken met de vele vormen van watersport.

De regio Vecht en Plassen bestaat uit de volgende vaargebieden: Loosdrechtse Plassen, de Vecht, Vinkeveense plassen, Amstel, Amstel Drechtkanaal, Amsterdam Rijn kanaal, Hollandse IJssel ten oosten van Gouda, Maarsseveense Plassen, Oude Rijn ten oosten van Gouwsluis.

De regio Vecht en Plassen is voor watersporters een heerlijk gebied om te recreëren. De Loosdrechtse en Vinkeveense Plassen zijn bij uitstek geschikt om vertrouwd te raken met de vele vormen van watersport en kunnen gezien worden als de “kraamkamers voor de watersport”. Daarnaast worden op beide plassen intensief wedstrijden gezeild en zijn ze de thuishavens van vele nationale en internationale kampioenen.


De Vecht

De Vecht, die van Utrecht in noordelijke richting tot aan Muiden loopt, is misschien wel de mooiste rivier van Nederland, niet alleen landschappelijk maar zeker ook vanwege de vele buitenplaatsen die aan deze rivier gelegen zijn. Voor onthaastende watersporters is dit een mooi alternatief voor het drukke Amsterdam-Rijnkanaal. Het kanaal vormt helaas een barrière tussen het Loosdrechtse Plassengebied en het westelijk gelegen Groene Hart. Gelukkig onderzoekt de provincie Noord-Holland, mede op ons verzoek, hoe de oversteek van dit kanaal veiliger gemaakt kan worden. Want ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal ligt voor motorbootvaarders een prachtig watersportgebied dat onder andere via de Amstel en het Amstel-Drechtkanaal toegang biedt tot Het Groene Hart en natuurlijk ook de mooie Vinkeveense Plassen.


De Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen, dat wil zeggen de Loosdrechtse Plassen en de plassen die daar omheen liggen (Stille Plas, Wijde Blijk, Spiegelplas, maar ook de Kortenhoefse en Ankeveense Plassen) kenmerken zich door het feit dat natuur en recreatie hier hand in hand gaan. Dat klinkt tegenstrijdig maar in het op 6 december 2017 getekende Gebiedsakkoord spreken 21 verschillende partijen zich uit om zich te zetten voor de verbetering van de natuurwaarde, de waterkwaliteit en de recreatieve voorzieningen in dit gebied. Het Regioteam Vecht en Plassen van het Watersportverbond heeft zich, samen met HISWA Vereniging en de RECRON, ingezet voor uitbreiding van bestaande vaarverbindingen door het weer bevaarbaar maken van de oude vaarverbindingen die vele eeuwen terug gebruikt werden om Amsterdam met het gebied te verbinden. Tevens houdt dit in dat het baggerprobleem in de plassen wordt aangepakt, net zoals de aanpak van de woekerende exoten zoals de Cabomba.

Bereikbaarheid

Ook spant het regioteam zich in om de bereikbaarheid van het gebied te waarborgen. Gelukkig is in 2017, voor zeilboten met een hoge mast, de brug in de Vecht over de Rijksweg A1 vervangen door een viaduct, maar aan de ander kant dreigt door het spoorboekloos rijden van de treinen de spoorbrug over de Vecht in Weesp in de toekomst alleen nog maar ’s-nachts bediend te kunnen worden. Want het gebied is te mooi om achter een gesloten spoorbrug opgeborgen te worden.


Regiovertegenwoordiger

Tom Fick (interim), e-mail: vechtenplassen@watersportverbond.com.

De partners van het Watersportverbond