Boot verkocht / uitschrijven

Een ICP is een officieus eigendomsbewijs die je iedere twee jaar dient te verlengen. Het kan zijn dat je de boot verkocht hebt en een bewijs van uitschrijving nodig hebt, lees hier hoe wij jou daarmee verder kunnen helpen.

ICP uitschrijving van een geldig ICP

Indien je een geldig ICP hebt kun je op de webshop een ICP uitschrijving aanvragen voor een bestaand vaartuig. Let erop dat jouw bestaande vaartuig alleen tevoorschijn komt op het moment dat je onder hetzelfde account inlogt als waarmee je de aanvraag destijds hebt gedaan. Na de aanvraag van jouw uitschrijving dien je het originele ICP per post naar ons op te sturen met een begeleidend schrijven. In het begeleidend schrijven noteer je dat je een uitschrijving nodig hebt, je adres en e-mailadres.

Het originele, geldige ICP stuur je naar:

Watersportverbond
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht

Zodra wij het originele ICP ontvangen hebben, sturen wij het uitschrijvingsbewijs per post naar je retour.

Kosten ICP uitschrijving:

 • €12,75

ICP uitschrijving van een verlopen ICP

Indien je een verlopen ICP hebt kun je op de webshop een ICP aanvraag + directe uitschrijving aanvragen. Op het moment dat je een keuze hebt gemaakt voor een ICP aanvraag + directe uitschrijving, kies je voor een bestaand vaartuig.  Jouw bestaande vaartuig komt alleen tevoorschijn op het moment dat je onder hetzelfde account inlogt als waarmee je de aanvraag destijds hebt gedaan.

Let op: Beschik je over een verlopen ANWB ICP, dan is jouw vaartuig niet bij ons bekend!

Voor de ICP aanvraag + directe uitschrijving worden de volgende documenten gevraagd:

 • Kopie geldig Nederlands identiteitsbewijs van de eigenaar (of eigenaren) (dit mag een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn).
 • Kopie eigendomsbewijs van het vaartuig. Hierop dienen duidelijk voldoende vaartuiggegevens en eigenaarsgegevens te staan. Dit kan één van onderstaand zijn:
  • Kopie volledig koopovereenkomst incl. handtekeningen
  • Kopie registratiebewijs RDW (voor – en achterkant)
  • Kopie Kadasterregistratie
  • Kopie Verzekeringspolisblad mits geldig. Anders dienen wij ook een recent betalingsbewijs te ontvangen.

Mits alle ingevulde gegevens en documenten compleet zijn versturen wij de ICP uitschrijving binnen 5 werkdagen per post naar de aanvrager

Kosten ICP aanvraag + directe uitschrijving: 

 • Niet-leden: €39,25
 • Leden: €29,50

ICP uitschrijving van een nog niet bij ons bekend vaartuig

Indien je een ICP uitschrijving nodig hebt maar nog niet bij ons bekend bent met je vaartuig kun je op de webshop een ICP aanvraag + directe uitschrijving aanvragen.

Bij de aanvraag vul je gegevens van de vaartuigeigenaar in. Wij maken je erop attent dat de gegevens door de autoriteiten vergeleken worden met het paspoort. Vul daarom de volledige (voor)naam in. Daarnaast vul je gegevens van het vaartuig in. Deze gegevens komen letterlijk op het document te staan. Het is dus van belang dat je alle gegevens volledig, nauwkeurig en naar waarheid invult.

Voor de ICP aanvraag + directe uitschrijving worden de volgende documenten gevraagd:

 • Kopie geldig Nederlands identiteitsbewijs van de eigenaar (of eigenaren) (dit mag een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn).
 • Kopie eigendomsbewijs van het vaartuig. Hierop dienen duidelijk voldoende vaartuiggegevens en eigenaarsgegevens te staan. Dit kan één van onderstaand zijn:
  •  Kopie volledig koopovereenkomst incl. handtekeningen
  •  Kopie registratiebewijs RDW (voor – en achterkant)
  • Kopie Kadasterregistratie
  •  Kopie Verzekeringspolisblad mits geldig. Anders dienen wij ook een recent betalingsbewijs te ontvangen.

Mits alle ingevulde gegevens en documenten compleet zijn versturen wij de ICP uitschrijving binnen 5 werkdagen per post naar de aanvrager.

Kosten ICP aanvraag + directe uitschrijving: 

 • Niet-leden: €39,25
 • Leden €29,50

Tips voor de aanvraag

 • Vanwege de privacywetgeving raden we aan om de kopie van het identiteitsbewijs af te schermen. Je kunt hiervoor gebruik maken van de app van Rijksoverheid. Je vindt meer informatie over hoe je veilig een kopie maakt van je identiteitsbewijs op de site van Rijksoverheid. 
 • Om de behandeling van je aanvraag zo spoedig mogelijk te laten verlopen verzoeken wij duidelijke, leesbare en compacte documenten toe te voegen.


Disclaimer: Het Watersportverbond heeft het recht om de aanvraag te wijzigen, weigeren of in te trekken. In geval van fraude zal het Watersportverbond aangifte doen bij de betreffende autoriteiten.

De partners van het Watersportverbond