ICP aanvragen

Lees hier hoe je een ICP kunt aanvragen.

Vanaf 1 maart 2021 geldt een aangescherpte aanvraagprocedure. Op dit moment zijn we onze website en webshop hiervoor aan het inrichten. De procedure hieronder beschreven is onder voorbehoud en gaat pas vanaf 1 maart 2021 in. 

Een ICP kun je online aanvragen via onze webshop. Je kunt de keuze maken tussen een reguliere – of spoedaanvraag. Een ICP reguliere aanvraag verwerken wij binnen 10 werkdagen. Een ICP spoedaanvraag verwerken wij binnen 5 werkdagen. Mits alle ingevulde gegevens en documenten compleet zijn, versturen wij het ICP per post naar de aanvrager.

Kosten

 • ICP reguliere aanvraag
  Niet-leden: €45,00
  Leden: €30,00
 • ICP spoedaanvraag
  Niet-leden: €65,00
  Leden: €50,00

Een ICP aanvraag kan alleen rechtstreeks door de vaartuigeigenaar gedaan worden. Bij de aanvraag vul je jouw gegevens in. Wij maken je erop attent dat de gegevens door de autoriteiten vergeleken worden met het paspoort. Vul daarom je volledige (voor)naam in. 
Daarnaast vul je de gegevens van het vaartuig in. Deze gegevens komen letterlijk op het document te staan. Het is dus van belang dat je alle gegevens volledig, nauwkeurig en naar waarheid invult.

Documenten

Tijdens de aanvraag worden de volgende documenten gevraagd:

 • Kopie geldig Nederlands identiteitsbewijs van de eigenaar (of eigenaren) (dit mag een paspoort, identiteitskaart rijbewijs of een verblijfsvergunning onbepaalde tijd zijn).
 • Kopie eigendomsbewijs van het vaartuig. Dit kan één van onderstaand zijn:
  • Kopie volledig koopovereenkomst incl. handtekeningen
  • Kopie registratiebewijs RDW (voor – en achterkant)
  • Kopie Kadasterregistratie
  • Kopie Verzekeringspolisblad mits geldig. Anders dienen wij ook een recent betalingsbewijs te ontvangen. 
  • Op het eigendomsbewijs dienen in ieder geval onderstaande gegevens te staan:
   • Naam en adres vaartuigeigenaar
   • Merk/type, lengte over alles en breedte van het vaartuig
   • HIN-nummer van het vaartuig (mits het vaartuig na 1998 gebouwd is) of motorgegevens; bouwjaar, type motor en motorserienummer (mits het vaartuig voor 1998 gebouwd is)
 • Herkenbare foto van het gehele vaartuig
 • Herkenbare foto van het HIN-nummer afgebeeld op het vaartuig (mits het vaartuig na 1998 gebouw is).

Geen Nederlands paspoort, wel >5 jaar woonachtig in Nederland

Heb je geen Nederlands paspoort maar ben je langer dan vijf jaar woonachtig in Nederland, dan dien je de volgende aanvullende documenten mee te sturen met je aanvraag:

 • Kopie uittreksel basisregistratie uit je gemeente waaruit blijkt dat je minstens vijf jaar in Nederland woont

Nederlands paspoort, niet in Nederland woonachtig

Ben je niet in Nederland woonachtig, maar heb je wel de Nederlandse nationaliteit, dan dien je de volgende aanvullende documenten mee te sturen met je aanvraag:

 • Vertegenwoordigersverklaring ingevuld door de vaartuigeigenaar en de Nederlandse vertegenwoordiger woonachtig in Nederland
 • Kopie geldig Nederlands identiteitsbewijs van de Nederlandse vertegenwoordiger woonachtig in Nederland

Tips voor de aanvraag

 • Vanwege de privacywetgeving raden we aan om het BSN nummer op de kopie van het identiteitsbewijs af te schermen. Je kunt hiervoor gebruik maken van de app van Rijksoverheid. Je vindt meer informatie over hoe je veilig een kopie maakt van je identiteitsbewijs op de site van Rijksoverheid. 
 • Om de behandeling van je aanvraag zo spoedig mogelijk te laten verlopen verzoeken wij duidelijke, leesbare en compacte documenten toe te voegen.


Disclaimer: Het Watersportverbond heeft het recht om de aanvraag te wijzigen, weigeren of in te trekken. In geval van fraude zal het Watersportverbond aangifte doen bij de betreffende autoriteiten.

De partners van het Watersportverbond